A012

Mpr nr. A012001
Dato: 18621128
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Om skemaer til enkeforsørgelse.

 

 

012 001

 

Mpr nr. A012002
Dato : 18609999
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i 1859.

 

012 002

 

Mpr nr. A012003 - - Dato : 1862 1025

Forfatter:til Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Tilladelse til 4 dages tjenesterejse til København Selmer

Mpr nr. A012004
Dato : 1862 1018
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Vedr. Bygningsændringer. til justitsminister.

 

 

003 og 004

 

Mpr nr. A012005
Dato : 1862 0928
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Anskaffelse af mikroskop

Mpr nr. A012006
Dato : 18620920
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Til ministeriet om tilbagekomst fra rejse Selmer.
 

 

005 og 006

 

Mpr nr. A012007
 Dato : 18621011
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Århus Fattighuskommission om sindssyge fattiges underhold.
 

 

007

Mpr nr. A012008
Dato : 1862 0828
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Kontrabog for afgående post.
 

 

008

 

Mpr nr. A012009
Dato : 18621011
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Kasseunderskud.
 

 

009

 

Mpr nr. A012010
Dato : 1862 1014
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Ulæseligt
 

 

010

 

Mpr nr. A012011
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetforslag 1863-64.
 

 

011

 

Mpr nr. A012012
Dato : 18620801
Forfatter:Gædiken, reservelæge Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Udenlandsrejse for reservelæge Gædiken. Et bilag skrevet på spiseseddel f ra 1862

 

012

 

Mpr nr. A012013
Dato : 1862 0829
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1863-64.

 

13A
13B
13C
13D
13E

Mpr nr. A012014
Dato : 1862 0626
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Vedr. nedlæggelse af dåreindretningen ved Gråbrødre hospital i Odense og overførsel af patienter til Århus.
 

 

014

 

Mpr nr. A012015
Dato : 1862 0617
Forfatter: Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Ansøgning fra Gædeken om, reservelæge, penge i stedet for kost, logi og vask.
 

 

 

015

Mpr nr. A012016
Dato : 1861
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Regnskab og beretning 1861-62

016 A
016 B hovedregnskab
016 C Viktualier
016 D
016 E

Mpr nr. A012017
Dato : 1862 0411
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af maskinmester.
 

 

 

017

pr nr. A012018
Dato : 1862 0524
Forfatter:Christensen, Maskinmester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Om maskinmester Christensens død.
 

 

018

pr nr. A012019
Dato : 1862 0618
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Antagelse af maskinmester og fyrbøder.

Mpr nr. A012020
Dato : 1862 0620
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Følgebrev fra Selmer til direktionen. Maskinmester Fyrbøder.
 

 

019 og 020

 

Mpr nr. A012021
Dato : 1862 0701
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Om maskinmester og fyrbøder.

Mpr nr. A012022
Dato : 1862 0701
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Til direktionen fra Selmer. Ulæseligt
 

 

021 og 022

 

Mpr nr. A012023
Dato : 1862 0705
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fremskaffelse af en maskinmester. Fra Bøggild.

Mpr nr. A012024
Dato : 1862 0705
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fremskaffelse af maskinmester fra Bøggild.

Mpr nr. A012025
Dato : 1862 0710
Forfatter:Bøggild Maskinmesteren
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Maskinmesters afrejse fra Kbh. telegram fra Bøggild  
 

 

023 til 025

 

Mpr nr. A012026
Dato : 1862 0710
Forfatter:Bøggild Maskinmester
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Om maskinmester fra Bøggild.

 

 

026

 

Mpr nr. A012027
Dato : 18620710
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ministeriel approbation af antagelse af maskinmester.
 

 

027

 

Mpr nr. A012028
Dato : 1862 0714
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Brev fra Bang til Selmer. Kan ikke læses

Mpr nr. A012029
Forfatter:Mortensen, Niels, patient
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Om patienten Niels Mortensen Skanderborg amt.

Mpr nr. A012030
Dato : 1862 0501

Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Om leverancer af brød.
 

 

028 til 030

 

Mpr nr. A012031
Dato : 1862 0410
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Overførsel af patienter fra Ålborg til Århus.
 

 

031

 

Mpr nr. A012032
Dato : 1862 0429
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Fejl ved dampmaskinen.
 

 

032

 

Mpr nr. A012033
Dato : 1862 0402
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Beretning om den Jyske sindssygeanstalt 1861
 

 

033

 

Mpr nr. A012034
Dato : 1862 0313
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Varmebesparelse ved anvendelse af overskudsdamp fra dampmaskinen.
 

 

034

 

Mpr nr. A012035
Dato : 1862 0324
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vedligeholdelse af vejen fra skovfogedhuset til Veilby krat udskrift af skovkommissionens protokol
 

 

035

 

Mpr nr. A012036
Dato : 1862 0225
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brødleverance til anstalten.

Mpr nr. A012037
Dato : 1862 0213
Forfatter:Selmer Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse til København Selmer.

Mpr nr. A012038
 Dato : 1862 0128
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Tilføjelser til pharmacopeen. Medicin.
 

 

036 til 038

 

Mpr nr. A012040
Dato : 18620 116
Forfatter:Corvinus, P E, Oldfrue
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Brev fra oldfrue P. E. Corvinus om bortfaldent tillæg. Løntillæg.

Mpr nr. A012041
Dato : 1862 0225
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandklosetter (med tegning)

 

040 og 041