Administrationsarkivet

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Hospitalets Administrationsarkiv består af arkivalier, samlet fra beslutningen om opførelsen af hospitalet i 1847 og nedsættelsen af "den allernaadigst anordnede Commisision for opførelsen af en Helbredelsesanstalt for Sindssvage i Nørrejylland" , og frem til 1925. Det består af 118 æsker med dokumenter om de fleste af institutionens administrative forhold, og bygningsmæssige udvikling, men ikke om de enkelte patienter. Registeringen er foretaget sidst i 1980-erne, og først i 90-erne af historikere og historiestuderende, og et arbejde pågår stadig efter opdagelsen af 13 uregistrerede æsker , bl.a. om anstaltens anlæg i 1847-52 og udvidelsen i 1859-1862. Man kan vælge en af de 69 emnegrupper, og se hvad de gemmer på, eller man kan lave en fritekstsøgning på hele materialet. Kassernes indhold består af sagslæg nummereret efter kassen (de første 3 cifre) og fra l og fremefter(de sidste 3 cifre). Der er ingen gennemført kronologi, men en del kasser hører til et bestemt årstal.

Indskanning

Da materialet skal afleveres til Rigsarkivet påbegyndtes en indskanning i 2015. resultatet heraf kommer på siden her, efterhånden som det bliver bearbejdet. Skanningen er afsluttet, og der er omkring 75.000 dokumentsider med breve , regnskaber inventarlister, byggesager og meget mere.

 

Emneregister