A013

Mpr nr. A013001-1
Dato : 1863
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Indsamling til indkaldtes familier.

 

013-001-1
013-001-2
013-001-3

 

 

Mpr nr. A013002
Dato : 1863 0805
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Dødsattester for franske undersåtter der dør på danske anstalter.

Mpr nr. A013003
Dato : 1863 0801
Forfatter:Driebein, Carl, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Ansættelse af lægekandidat Carl Driebein.

 

002 og 003

 

Mpr nr. A013006
Dato : 1863
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1864-65.

006-1
006-2
006-3
006-4
006-5
006-6

006-7
006-8
006-9
006-10
006-11
006-12

 

Mpr nr. A013007
Dato : 1863
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Beretning og regnskab 1862-63

007-1
007-2
007-3
007-4
007-5
007-6

007-7
007-8
007-9
007-10
007-11
007-12
007-13

Mpr nr. A013009
Dato : 1863 0514
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Leverancer af brød.

Mpr nr. A013010  
Dato : 18630706
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Svarskrivelse om leverancer af brød.

Mpr nr. A013011
Dato : 1863 0730
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Kautionserklæringer fra folk der hæfter for en persons behandling indlag en kautionsblanket.

 

013-009 til 011

 
     

Mpr nr. A013012
1863 0499
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Kauktionserklæringer for indlagtes betaling for behandling.

 

013-012

 

 

Mpr nr. A013013-1
Dato : 1863 0421
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Beretning om den Jydske sindssygeanstalt 1862

013-13-1
013-13-2

 
     

Mpr nr. A013014
Dato : 18630406
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Tilbagekomst fra rejse til København til justitsministeriet. Selmer.

Mpr nr. A013015
Dato : 18630318
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Reparation af anstaltens vej

Mpr nr. A013016
Dato : 18630319
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Approbation af udgifter til vejreparation

Mpr nr. A013017
Dato : 18630319
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Brev til Århus fattigkommission om betaling.

014 til 017

 

 

Mpr nr. A013018
Dato : 1863 0315
Forfatter:Mikkelsen, John, portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Ansøgning om tilladelse til giftermål fra portner John Mikkelsen.

Mpr nr. A013019
Dato : 1863 0227
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Skadeserstatning efter brand

Mpr nr. A013020 -
Dato : 18630129
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Forespørgsel vedr. tørrestuens indretning fra dåreanstalten i Slesvig

 

018 til 020

 

Mpr nr. A013022
Dato : 1863 0109
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: Tillægsbevilling til driften.

013-022