A014

pr nr. A014001
Dato : 1864 1227
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Oprettelse af fond til behandling af ubemidlede patienter..

 

014-001

 

 

Mpr nr. A014002
Dato : 1864 1129
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Sønderjydke patienters stilling efter afståelsen af hertugdømmerne.

014-002

 
     
     

Mpr nr. A014003
Dato : 1864 1014
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Anmodning om plantegning af anstalten til Portugal fra justitsministeriet

014-003

 

 

 

Mpr nr. A014004
Dato : 1864 1026
Forfatter:Falkenstein, millitærguvernør
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Ordre fra millitærguvenøren over Jylland (Falkenstein) til besigtigelse af anstaltens lokaler.

Mpr nr. A014005
Dato : 1864 1010
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Rekvisision af glas.... fra.... København. Medicin.

014-004 og 005

 

 

 

Mpr nr. A014006
Dato : 1864 0930
Forfatter:Laurberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Vedr. pastor Laurbergs død og beskikkelse af ny præst

014-006

 

 
     

Mpr nr. A014007
Dato : 18640901 Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Gædeken i København på mikroskopi kursus.

014-007

 

 
     

Mpr nr. A014008
Dato : 18640722
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Fripladser til fattige fra Fredericia fra 1. apr. til den 31. dec. 1864

014-008

 

 
     

Mpr nr. A014009
Dato : 18640708
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Om lån af sengetæpper til lazaret.

014-009

 

 
     

Mpr nr. A014011
Dato : 1864 0619
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Indberetning af syfilistilfælde

014-011

 

 

 

Mpr nr. A014012
Dato : 18640615
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1864-65.

014-012

014-012-2

 
     
     

Mpr nr. A014013
Dato : 1864
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Regnskab og beretning 1863-64.

014-013

 
     

Mpr nr. A014014
Dato : 1865 0630
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Revisionsdecision for regnskabet 1863-64

014-014

 

 

 
   

Mpr nr. A014015
Dato : 1864 0418
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation over ...

Mpr nr. A014016
Dato : 1864
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Til centralkommitteen til understøttelse af udkommanderede krigeres familier.
 

014-015 og 016

 

Mpr nr. A014017
Dato : 1864 0409
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1863.

014-017

 

 
     

Mpr nr. A014018
Dato : 18640312
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Til justitsministeriet ...... fjendtlige tropper.

Mpr nr. A014019
Dato : 18640318
Forfatter:Dahlstrøm, kammerherre, stiftsamtmand
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Om sikring af en sum på 10.000 ved oversendelse til Kammerherre, stiftsamtmand Dahlstrøm, Ålborg. (sikring mod de fj. tropper).

Mpr nr. A014020A
Dato : 18640322
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Kvittering for 10.000 rdl. (sikring mod fj. tropper).

124- 018 til 020

 

 

 

 
     
     

Mpr nr. A014021
Dato : 1864 0331
Forfatter:Nationalbanken
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: 10.000 der er indsat i nationalbanken, og frigørelse heraf. (sikring mod fj. tropper).

014-021

 

 
     

Mpr nr. A014022
Dato : 1864 0308
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission til en Sjællandsrejse til Selmer.

014-022

 

 
     

Mpr nr. A014023
Dato : 1864 0206
Forfatter:Driebeins, 2 reservelæge
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: 2. reservelæge Driebeins deltagelse som læge i krigen.

014-023

 

 
     

Mpr nr. A014024
Dato : 1864 0125
Forfatter:Schouman, major
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: En major Schouman ansøger om invaliderente.

014-024

 
     
     

Mpr nr. A014025
Dato : 1864 0119
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Fra indenrigsministeriets kontor for stempelsager

014-025

 
     

Mpr nr. A014026
Dato : 18640119
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Om bygningsafgift der skal erlægges af de ansatte

Mpr nr. A014027
Dato : 18530722
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Refusion for bygningsafgift

Mpr nr. A014028
Dato : 18640115
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Følgebrev til indkaldelsesordre.

014-026 til 028