A015

Mpr nr. A015001
Dato : 1865 0410
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Vedr. betaling for leverancer af øl. Bespisning.

 

015-001

 

 

 

   

Mpr nr. A015002
Dato : 1865 1016
Forfatter:Christensen, M, overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af overopsynsmand M. Christensen

015-002-1
015-002-2
015-002-3
015-002-4
015-002-5

 
     
     
     

Mpr nr. A015003
Dato : 1865 1102
Forfatter:Petersen, leutnant
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Om leutnant Petersens mentale tilstand.

Mpr nr. A015004
Dato : 1865 0924
Forfatter:Schøtt, fabrikant
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Fra fabrikant Schøtt om levering af fajancer

Mpr nr. A015005
Dato : 1865 0901
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Tilladelse til Selmer til en tjenesterejse til Sjælland.

015-003 til 005

 

 
     
     

Mpr nr. A015006
Dato : 1865 0807
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1866-67.

 

015-006-1
015-006-2

 

Mpr nr. A015007
 Dato : 1866 0620
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udbetalinger fra justitsministeriet. Regnskab

Mpr nr. A015008
 Dato : 1866 0511
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Meddelelse om tillæg til lønninger fra justitsministeriet.

Mpr nr. A015009
Dato : 18660405
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Finanslovens vedtagelse. Lønningstillæg.

Mpr nr. A015010
Dato : 1865 0605
Forfatter:Driebein, Carl, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Carl Driebein søger om 2 års forlængelse af sin kandidatstilling.

 

015.007 til 010

 

 

 

Mpr nr. A015011
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Udkast til beretning og hovedregnskab 1864-65.

015-011-1
015-011-2
015-011-3
015-011-4

 
     
     

Mpr nr. A015012
Dato : 18650705 Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Klage over at præsten kun holder gudstjeneste hver anden søn- og helligdag.

Mpr nr. A015014
Dato : 1865 0508
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: En rejse til København og Sjælland for Selmer.

Mpr nr. A015015
Dato : 1865 0511
Emnegruppe: Revision
Tekst: Kasseekstrakt til revisionsdepartementet

015-012 til 015
(013 mangler)

 


Mpr nr. A015016
Dato : 1865 0430
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: ændring af bespisningsreglement

015-016

 
     

Mpr nr. A015017
Dato : 1865 0417
Forfatter:Grønvalt, Vilh Harup, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Ansøgninger til kontorassistent-stillingen, der gik til Vilh. Harup Grønvaldt.

015-017

 
     
     

Mpr nr. A015018
Dato : 1865 0324
Forfatter:Holm, L, købmand
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Følgebrev til skrivelse der udtrykker købmand L. Holm misbilligelse.

Mpr nr. A015019
Dato : 1865 0322
Forfatter:Holst, købmand
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brev fra købmand Holst. Vedr. misbilligelse.

Mpr nr. A015020
Dato : 1865 0329
Forfatter:Holst, L
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Svar på L. Holsts skrivelse. Kolonialvarer.

Mpr nr. A015021
Dato : 1865 0323
Forfatter:Holst
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Om Holsts tilbud på kolonialvarer.

018 til 021

 

 

 

 
     

Mpr nr. A015022
Dato : 1865 0318
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Udskrift af matriklen vedr. anstaltens ejendom i Vejlby sogn.

Mpr nr. A015023
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Udkast til beretning 1864.

Mpr nr. A015024
Dato : 1865 0130
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Skematisk sygeliste for 1864

Mpr nr. A015025
Dato : 1865 0125
Forfatter:Gabeleng, feltmarskal Manteuffel, general
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Samarbejde med preussiske myndigheder. Meddelelse fra udenrigsministeriet, civilbestyrelsen i Slesvig-Holsten-Lauenborg. I sager der kun angår Slesvig general Manteuffel. I sager der kun angår Holsten feltmarskal Gabeleng.

022 til 025