Mpr nr. A016014
Dato : 1867 0409
Forfatter:Mortensen, købmand
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Vedr. købmand Mortenensens fallitbo. Han har leverancen af klipfisk til hospitalet, men misligholder denne. Hosp. kræver en bod, men købmanden er sig kun i stand til af betale en del af denne.

 

 

 

Kasse 016

 

20151008143540_00001.jpg 20151008143540_00002.jpg 20151008143540_00003.jpg 20151008143540_00004.jpg 20151008143540_00005.jpg
20151008143540_00006.jpg 20151008143540_00007.jpg 20151008143540_00008.jpg