A016

Mpr nr. A016001
Dato : 1866 1217
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget og skrivelser vedr. overbelægning. Hosp. har skrevet til justitsministeriet om at der snart er overfyldt, ministeriet afslår udvidelse men tiltræder 3/4 betaling på 3die klasse ved længere ophold.

 

016-001

 

 

Mpr nr. A016002
Emnegruppe Patientbehandling
Tekst Opgørelse over hvor mange betalende patienter (og i hvilken udstrækning) der er.

Mpr nr. A016003
Dato : 1866 1203
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Brev fra Bang. Ulæseligt

Mpr nr. A016004
Dato : 1866 1022
Emneruppe: Medicin
Tekst: Efter behagelig skrivelse af dd. fremsendes hermed et eksemplar af andet tillæg til medicinal- taksten af 1864.

016-002 til 004

 

 

 
     

Mpr nr. A016005
Dato : 1866 1001
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Henvendelse fra redaktionen af statshåndbogen om indsendelse af rettelser til denne

Mpr nr. A016006
Dato : 1866 0924
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: ’ændring af selvmorderstatikken. Cirkulære med et forhørsectrakt til data om selvmordet vedlagt

005 og 006

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A016007
Dato : 1867 0428
Forfatter:Jespersen, skomager
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Brev fra skomager Jespersen, Glostrup, om tilbud på Dame- og herresko. Skomageren kan ikke overtage leverancen, da han har fået en militær opgave

016-007

 

 
     

Mpr nr. A016008
Dato : 1867 0320
Forfatter:Jespersen, skomager
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Følgebrev omhandler i pkt. 2 skomager Jespersen

Mpr nr. A016009
Dato : 1866 0910
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Vistnok udkast til annonce

016-008 og 009

 

 

 

Mpr nr. A016010
Dato : 1866 0815
Forfatter:Gædeken, reservelæge dr med Fath, Cand Buus, organist
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Reservelæge, Dr. Med. Gædeken har fået et rejselegat som han ønsker at bruge til at læse dels ved et udenlandsk dels Københavns universitet. Han bevilges 1/2 års orlov mod at skaffe en afløser Cand. herr Fath og en organist Buus fra Århus.

016-010

 

 

 

Mpr nr. A016011
Dato : 1866 0818
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Forvalter Bøggild... kvitteringer og regninger.... Regnskab

Mpr nr. A016012
Dato : 1866 0810
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Ulæseligt

016-011 og 012

 

 

 

Mpr nr. A016013
Dato : 1866 0727
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: H. Selmer anmoder om 14 dages orlov til en fraværelse fra hospitalet og få det bevilliget.

016-013

 

 
     

Mpr nr. A016014
Dato : 1867 0409
Forfatter:Mortensen, købmand
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Vedr. købmand Mortenensens fallitbo. Han har leverancen af klipfisk til hospitalet, men misligholder denne. Hosp. kræver en bod, men købmanden er sig kun i stand til af betale en del af denne.

016-014

 
     

Mpr nr. A016015
Dato : 1866 1013
Forfatter:Jøns, overopsynsmand
Emnegruppe: Pensioner, Budget
Tekst: Budget 1867-68. - Pensionsbegæring fra overopsynsmand Jøns.

016-015

 
     

Mpr nr. A016016
Dato : 1867 0622
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Approbation af indtægter og udgifter for finansåret 1867-68 opstilling af de enkelte conti og beløb anført Regnskab

Mpr nr. A016017
Dato : 1867 0624
Forfatter:Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Forespørgsel om hvorledes reservelæge Gædekens særtillæg skal udbetales da han fratræder sin stilling ved hospitalet den 1. juli 1867.

Mpr nr. A016018
Dato : 1867 0618
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Anvisning på 10.000 rdl fra justitsministeriet. Regnskab

016-016 til 018

 

 

 

Mpr nr. A016019
Dato : 1866 1016
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Følgebrev til budgetforslaget.

Mpr nr. A016020
Dato : 1866 0926

Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Rundskrivelse til direktionen om koncept til budget.

Mpr nr. A016021
Dato : 1866 0924

Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Der skal indsendes til justitsministeriet et udførligt budgetforslag med ændringer in duplo inden udgangen af juli.

016-019 til 021

 

 

 

 
     

Mpr nr. A016022
Dato : 1866 0611
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt i regnskabsåret 1865-66. -hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den jydske sindssygeanstalt 1865-66. -regnskab for viktualier -regnskab for brændsel -regnskab for belysning -regnskab for vask -regnskab for heste- og kreaturhold samt kørsel -regnskab for haven -regnskab for arbejdsgodtgørelse - revisionsantegnelser.

016-022
016-022-2

 

 

Mpr nr. A016023
Dato : 1866 0329
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Fra østifternes sindssygeanstalt Vordingborg der søges oplysning om anstaltens gasindlæg. Blandt andet en afskrift af. Indlægningen af gas har kostet 20000 Rdl. Der betales pr. 1000 kubikfod og forbruget har på et år været 1 million kubikfod.

Mpr nr. A016024
Dato : 1866 0608
Forfatter:Selmer, professor
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Forespørgsel til tilladelse til professor Selmer til en rejse til København fra 11. til den 18. juni 1866. Med blyant noteret, at han er vendt hjem den 19. hvilket meddeles ministeriet.

016-023 og 024

 

 

 
     

Mpr nr. - A016025
Dato : 1866 1104
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Brev i Selmers håndskrift til justitsministeriet. Ulæselig

Mpr nr. A016026
Dato : 1866 0424
Forfatter:for Fattigvæsnet, Commissionen
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Brev fra Commissionen for Fattigvæsnet i Århus. Commissionen har taget bestemmelse om, at den for fremtiden selv vil tage skridt til begravelse af afdøde fattiglemmer, som dør på hospitalet. Commissionen ønsker snarest meddelt når en patient dør.

Mpr nr. A016027
Dato : 1866 0407
Forfatter:Hansen, Maren Christen Hansen Hansen, Hans Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Forespørgsel vedr. patient. Henvendelse fra Maren Christen Hansen om en person ved navn Hans Hansen fra Odense befinder sig på hospitalet. Overlæge Selmer svarer, at der ikke befinder sig eller har befundet sig en person af det navn på hospitalet.

016-025 til 027

 

 

 

 
     

Mpr nr. A016029
Dato : 1866 0303
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgere til stilling overopsynsmand ved de mandlige patienter. Stillingen er ledig fra førstkommende maj, lønnen er 240 Rdl. og fri station kan søges af ugiftmand. 7. april er pladsen besat, men jeg har ikke kunnet se hvem

016-029

 

 
     

Mpr nr. A016030
Dato : 1866 0228
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske Sindssygeanstalt i 1865. Stilet til det kongelige sundhedskollegium.

016-030

 

 
     

Mpr nr. A016031
Dato : 1966 0928
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Breve fra Århus Stiftamt om indhegning af Vejlby Krat.

016-031

 

Mpr nr. A016032
Dato : 1866 0130
Forfatter:Horst, Johan Henrik, Lazeret-segent
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Uopfordret ansøgning fra Johan Henrik Horst tidligere lazaret-segent. Ingen svar fra direktionen.

016-032

 

 

 

 

Mpr nr. A016033
Dato : 1966 0130
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Til phsicatet for Århus og Randers amter. Skematisk sygeliste for 1865 ;

016-033