Mpr nr. A017023
Dato : 1867 0207
Emnegruppe:Sygelister
Tekst: Skematisk sygeliste for 1866 til physikatet for Århus og Randers amter
Mangler i kasse

Mpr nr. A017024
Dato : 1867 0202
Forfatter:Selmer Nyebølle, fabrikat
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Anmodning om en anbefaling fra fabrikant Nyebølle der har leveret sengetæpper til hospitalet. Denne meddeles ham i en skrivelse med Selmers Hånd

 

 

 

Kasse 017

 

20151020074130_00001.jpg 20151020074130_00002.jpg 20151020074130_00003.jpg 20151020074130_00004.jpg