Mpr nr. A018012
Dato : 1868 1113
Forfatter:Lægekandidater
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: ’Ændringer af kandidatturnussen der hidtil har været på 2 år. 1) Kandidatsiden indskrænkes til 4 måneder. 2) Der træffes overenskomst med Kongelig Frederiks Hospital om, at hospitalets kandidater skal forrette tjeneste ved sindssygehospitalet 4 måneder ad gangen, således at denne forpligtigelse kommer til at påhvile hospitalets yngste examininerede kandidater. 3) Der antages hvert kvartal en kandidat, således at der hvert kvartal er to kandidater. 4) Den budgetterede løn til lægekandidaten anvendes til at lønne kandidaterne med. 5)lægekandidaterne har fri station. 6) Lægekandidaternes hidtidige særtillæg falder væk. 7) Denne ordning træder i kraft fra 1. januar l869.

 

 

 

Kasse 018

 

20151026093222_00001.jpg 20151026093222_00002.jpg 20151026093222_00003.jpg 20151026093222_00004.jpg 20151026093222_00005.jpg
20151026093222_00006.jpg 20151026093222_00007.jpg 20151026093222_00008.jpg 20151026093222_00009.jpg 20151026093222_00010.jpg
20151026093222_00011.jpg 20151026093222_00012.jpg 20151026093222_00013.jpg 20151026093222_00014.jpg 20151026093222_00015.jpg
20151026093222_00016.jpg 20151026093222_00017.jpg 20151026093222_00018.jpg 20151026093222_00019.jpg 20151026093222_00020.jpg
20151026093222_00021.jpg 20151026093222_00022.jpg 20151026093222_00023.jpg 20151026093222_00024.jpg 20151026093222_00025.jpg
20151026093222_00026.jpg 20151026093222_00027.jpg 20151026093222_00028.jpg 20151026093222_00029.jpg 20151026093222_00030.jpg
20151026093222_00031.jpg 20151026093222_00032.jpg 20151026093222_00033.jpg 20151026093222_00034.jpg 20151026093222_00035.jpg
20151026093222_00036.jpg 20151026093222_00037.jpg