Mpr nr. A019006
Dato : 1869 0918
Forfatter:Schlotfeldt, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Fra Frederiks Hospital. Efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger er volotair ved hospitalet cand. med et chir Schlotfeldt valgt til fra den 1. oktober næstk. at fungere som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019007
Dato : 1869 1221
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: I erstatning for sprængningsskade ved kogeapparaterne på sindssygeanstalten i Veilby Sogn . 49 Rdl 32 sk. 87 Rdl 24 sk og 15 Rdl 40 sk- Meddelelse fra Hasle m.fl. herredskontor. Udbetalingsbilag.

 

 

 

Kasse 019

 

20151019112953_00001.jpg 20151019112953_00002.jpg 20151019112953_00003.jpg 20151019112953_00004.jpg