A019   1869

Mpr nr. A019001
Dato : 1869 1214
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Meddelelse til physikaterne om, at der vil blive indført nye skematiske sygelister, men indtil disse er udarbejdede skal lægerne for at kunne skelne mellem land og by, mærke listerne med "land" og "by"

019-001

 

 

 

 

 

Mpr nr. A019002
Dato : 1870 0104
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Der meddeles anstalten tilladelse til at anskaffe 5 vand eller kogekar af jern, der findes opført på budgettet for 1870-71 allerede nu og føre 240 rdl på regnskabet for indeværende finansår

019-002

 

 

 
     

Mpr nr. A019003
Dato : 1869 1030
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Forklaringer til Sundhedskollegiets Cirkulære af 22. maj 1869: Lægemidlerne skal udleveres efter den nye farmakope.

Mpr nr. A019004
Dato : 1869 1029
Forfatter:Poulsen, opsynsmand Lunn, P Poulsen, Peder, tjenestekarl
Emnegruppe: Revision
Tekst: Hermed tillader jeg mig tjenstligt at bede foranstaltet, at opsynsmand på sindssygeanstalten ved Århus, Poulsen, giver mode her på kontoret i løbet af de første otte dage i anledning af en sag der er anlagt mod hans broder, tjenestekarl Peder Poulsen i Silkeborg. P. Lunn

Mpr nr. A019005
Dato : 1869 1101
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Koncept underskrevet af Selmer. Ulæseligt

019-003 til 005

 

 

 

 

 

Mpr nr. A019006
Dato : 1869 0918
Forfatter:Schlotfeldt, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Fra Frederiks Hospital. Efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger er volotair ved hospitalet cand. med et chir Schlotfeldt valgt til fra den 1. oktober næstk. at fungere som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019007
Dato : 1869 1221
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: I erstatning for sprængningsskade ved kogeapparaterne på sindssygeanstalten i Veilby Sogn . 49 Rdl 32 sk. 87 Rdl 24 sk og 15 Rdl 40 sk- Meddelelse fra Hasle m.fl. herredskontor. Udbetalingsbilag.

019-006 og 007

 

 

 
     

Mpr nr. A019008
Dato : 1869 0930
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Bilag vedrørende en gaseksplosion som er sket den 11. september om morgenen i hospitalets kontorbygning. Herved er 2 fag lange gardiner, 2 rullegardiner, 1 mahognifineret barskab, 1 mahognifineret konsol, 2 mahognifinerede borde, 1 lakeret skilderiramme, 4 mindre rammer og 2 forgyldte rammer blevet brændt eller beskadiget. Assurancesummen udgør 28 Rdl 32 sk. Se også 019-007

019-008

 

 

 
     

Mpr nr. A019009
Dato : 1869 0902
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Reparation af gulve og gavle med beton. Nogle reparationer på gulve og gavlværelser har vist sig at være dårligt udførte, så hospitalet vil ikke betale murermesteren med mindre han foretager reparationerne på egen regning. Herover foreligger en kontrakt

019-009

 

 
     

Mpr nr. A019010
Dato : 1869 0816
Forfatter:Petersminde, Jomfru Marie Jørgensen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning om plads som opsyn fra jomfru Marie Jørgensen Petersminde, Trige sogn, pr Århus

Mpr nr. A019011
Dato : 1869 0826
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Bevilling efter ansøgning til Selmer om at deltage i den almindelige danske lægeforenings møde i Odense.

Mpr nr. A019012
Dato : 1869 0811
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Forkert adresseret brev fra justitsministeriet til sendt Østifternes sindssygeanstalt. Ulæseligt

019-010 til 012

 

 

 

 

 

 


Mpr nr. A019013
Dato : 1869 0809
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1870/71.

019-013

 

 


Mpr nr. A019014
Dato : 1869 0629
Forfatter:Holm, N
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Jeg tillader mig herved at ansøge den høje direktion om frihed til at være fraværende fra asylet fra den 6. til den 29. juli d.å. for at gøre en rejse til Bornholm. N. Holm.

Mpr nr. A019015
Dato : 1869 1216
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: På den kongelige direktions vegne, undlader jeg ikke hermed at meddele professoren til behagelig efterretning, at efter anmeldelse fra hospitalets overlæger, er fast volontør cand. med. et chir. Bang udnævnt til fra den 1. januar næstkommende, at forrette tjeneste som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019016
Dato : 1869 0616
Forfatter:Bremer, cand med et chir voluntør kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: På den kongelige direktions vegne skal jeg herved tjenstligt tillade mig at meddele herr professoren at cand. med. et chir., voluntør Bremer, efter meddelelse fra hospitalets overlæger er valgt til fra den 1. juli næstkommende at forrette tjeneste som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

019-014 til 016

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     

Mpr nr. A019017- Beretning
Dato : 1869
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1868-69. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den jyske sindssyge anstalt i finansåret fra 1. april 1868 til 31. marts 1869. Dertil revisionsbemærkninger

019.017-1 Beretning
019.017-2 Hovedregnskab
019.017-3 Delregskaber mm
019.017-4 Revision

     

Mpr nr. A019018
Dato : 1869 0526
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Branddirektoratet udbeder sig en erklæring fra direktionen vedrørende erstatningen 49 Rdl 32 sk for et sprængt dampkogekar. Direktionen meddeler den intet har erdre mod den fastsatte sum.

Mpr nr. A019019
Dato : 1869 0525
Forfatter:Selmer Janet, P, præsident congres
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Følgeskrivelse til forslag til statistik for sindssygdomme fra Congre`s international alieniste de 1867's præsident P. Janet. Selmer svarer, at han ingen kommentarer har. Forslaget er allerede offentliggjort

Mpr nr. A019020
Dato : 1869 0406
Forfatter:Koppe, S B H, cand. med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Meddelelse fra Frederiks Hospital om, at cand. med et chir S B H Koppe er udpeget til kandidat ved anstalten.

019-018 til 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A019021
Dato : 1869 0409
Forfatter:Hoeg, Thorvald
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fra Thorvald Hoeg, der klager over, at hans tilbud på bondesmør og klipfisk ikke er approberet. Han mener at entreprisen underhånden er givet til en anden, måske endda en udenfor kredsen, der var med i licitationen.

Mpr nr. A019022
Dato : 1869 0322
Forfatter:Pedersen, Jens, arbejdsmand Møller-Meyer Lunn
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Arbejdsmand Jens Pedersen, der bor i et Møller-Meyer tilhørende hus nord for anstalten, er fundet i færd med at skære skud fra hasselbuskene i anstaltens krat. En videre er han mistænkt for at have fra stjålet anstalten en jernhakke. Til herredsfoged Lunn.

019-021 og 022

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A019023
Dato : 1869
Forfatter:Stabell, H, maskinmester
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af ny maskinmester. Ansat bliver H Stabell. Vedlagt findes S's afskedsansøgning af 4. december 1893, hvor han anfører, at maskineriet efterhånden er så gammelt, at det kræver mere pasning end han er i stand til at yde med sine 67 år

019-023

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A019024
Dato : 1869 0603
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Hospitalet begærer ny forsikring mod sprængning.

Mpr nr. A019025
Dato : 1869 0324
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Den af anstalten tegnede forsikring for skade afstedkommet ved eksplosion eller sprængning bedes forøget.

019-024 og 025

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A019026
Dato : 1869 0212
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt i 1868

019-026

 

 
     

Mpr nr. A019027
Dato : 1869 0212
Forfatter:Grønvaldt, assistent Borch
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Borch ansøger om 10 dages permission til en rejse til København. Assistent Grønvaldt kan ordne kontoret under Borchs fraværelse.

Mpr nr. A019028
Dato : 1869 0120
Forfatter:Frederiksen, Else Marie, opsynspige
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Opsynspigen Else Marie Frederiksen til møde ved retten i Horsens, men kan ikke give møde, da hun ligger syg. Tyveri

Mpr nr. A019029
Dato : 1869 0118
Forfatter:Heides søster, Maria Lunn, P herredsfoged
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Efter at Maria Heides søster har afgivet tilståelse om at have modtaget inventariet genstande fra anstalten i forvaring af søsteren, og efter at have modtaget de i Hadsten fundne ting, er der intet til hinder for Maria Heides fjernes fra anstalten P. Lunn, herredsfoged. tyveri

019-027 til 029