A021   1871

Mpr nr. A021001
Dato : 1871
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sammenbundet bundt af papirer med overskriften Attester om uformuenhed. Udfyldte formularer et par eksempler indscannet

021-001

 

 

 

 

 

Mpr nr. A021002
Dato : 1871 1214
Forfatter:Hermansen, M
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Kontrakt mellem anstalten og M. Hermansen om forløbet af Vejlby kratvej (nedre kratvej)

021-002

 

 
     

Mpr nr. A021003
Dato : 1871 1027
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Til indenrigsministeriet. Direktionen tillader sig at anmode om matrikelkortene for de anstalten underlagte jordejendomme.

Mpr nr. A021004
Dato : 1871 1103
Emnegruppe: Medicin
Tekst: I henhold til Deres begæring i behagelig skrivelse af den 16de f.m. fremsendes herved tjenstlig et eksemplar af "Andet tillæg til medicinaltaksten af 1869". Århus Stiftsamt.

Mpr nr. A021005
Dato : 1871 0926
Forfatter:Stein, W, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Efter en under g d fra hospitalets overlæger modtagen meddelelse er kandidat her ved hospitalet W. Stein valgt til fra 1ste oktober at overtage posten som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A021006
Dato : 1871 0819
Forfatter:Hummer, Carl Thorvald Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Den værnepligtige Carl Thorvald Hummer har overfor 1. udskrivningskreds hævdet at have været indlagt på sindssygehospitalet til ca. 1863. Selmer svarer at ingen af det navn har været indlagt

021-003 til 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A021007
Dato : 1871 0616
Forfatter:Holm Risom, J M, cand. med. et chir. kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Cand. med. et chir. J. M. Risom er udnævnt til kandidat ved anstalten fra 1. juli R anmoder om, at måtte møde den 6. juli, men får afslag, da Holm er ude at rejse.

Mpr nr. A021008
Dato : 1871
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for 1870-71.

021-007

 

 

021-008

 
     

Mpr nr. A021009
Dato : 1871 1221
Forfatter:Ingeslev, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Cand. med. et chir Ingerslev er udnævnt til kandidat ved anstalten fra næstkommende 1. januar.

021-009

 

 

 

Mpr nr. A021010
Dato : 1870-71
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrrejyske sindssygeanstalt fra 1. april 1870 til den 31. marts 1871

 

 

021-010-1 Hovedregnskab
021-010-2 Bilag
021-010-3 Beregning over patientbetalinger
021-010-4 Viktualier regnskab
021-010-5 Delregnskaber
021-010-6 Revision mm

 
     

Mpr nr. A021011
 Dato : 18710811
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter patienttal af 400 for finansåret 1872-73. Budget.

 

021011

 

Mpr nr. A021012
Dato : 18710609
Forfatter:Holm, R, reservelæge Frolich, cand med
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Reservelæge R, Holm ansøger om frihed til en udenlandsrejse i videnskabeligt øjemed. Som stedfortræder peger han på cand. med Frolich, der for øjeblikket er kandidat ved anstalten

Mpr nr. A021013
Dato : 1871 0508
Forfatter:Olesen, Lomholt Peder
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: En arresteret person ved navn Peder Lomholt Olesen angives, at have været indlagt, men direktionen svarer benægtende. Brev fra Hammerum Herredskontor.

Mpr nr. A021014
Dato : 1871 0330
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Anstaltens assurance mod sprængning meldes udløbet. Direktionen beder den videreført således: for bygninger ...26610 Rdl
for apparater ................17977 Rdl
I alt.................................44587 Rdl

Mpr nr. A021015
Dato : 1871 0320
Forfatter:Frohlich, C E, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Cand. me. et chir. C. E. Frohlich er udnævnt til kandidat ved anstalten fra 1. april til ultimo juni.

012 til 015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A021016
Dato : 1871 0410
Forfatter:Meyer, G Fischer, N C
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brev fra G. Meyer, der vil sælge brænde under hånden, og fra N. C. Fischer, der tilbyder 225 favne storkløvet bøgetræ.

Mpr nr. A021017
Dato : 1871 0304
Forfatter:Tidemand, Johan Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Ifølge meddelelse fra udenrigsministeriet for den kongelige generalkonsul i Valpariso er der indberettet at 6 kister og en sæk tilhørende arkitekt arkitekt Johan Tidemand, der er vendt hjem til Danmark og her skulle været sindssvag. Selmer svarer, at der ikke er eller har været en patient af det navn på hospitalet.

Mpr nr. A021018
Dato : 1871 0304
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Jeg har herved den ære at tilstille det høje kollegium min beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for det afvigte år S.

016 til 018

 

 

 

 

 

 

     

Mpr nr. A021019
Dato : 1871 0214
Forfatter:Abild, Jensen Ole
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Direktionen anmoder justitsministeriet om tilladelse til at erhverve Ole Jensen Abilds parcel, der støder op til anstaltens vej og ligger med tre sider op ad anstaltens grund. Købet udgør en sum af 650 Rdl og der bliver på finansloven afsat 700 Rdl til dette formål. Køb af jord.

Mpr nr. A021020
Dato : 1871 0125
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Justitsministeriet ønsker oplyst hvor mange patienter på 3. forplejningsklasse, der er indlagt med modereret betaling på kommunal regning: 1865/66 ..............................299
1866/67 ..............................309
1867/68..............................329
1868/69 ..............................331
1869/70 ..............................323  
1. april 1870- 31 januar 1871  .23
Det årlige middeltal er ..........318

Blandt de patienter, der har fået betaling fra kommunen er nogle hvor kommunen senere har indleveret betaling af private. Endvidere kan der være patienter der har fået hjælp uden anstaltens vidende.

Mpr nr. A021021
Dato : 1871 0123
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Meddelelse fra justitsministeriet om, at finansudvalget har indstillet at betalingen for patienter af 1. klasse sættes op fra 1 Rdl til 1 Rdl 32 sk. daglig. Betalingen for 3. klasse sættes ned fra 26 sk til 20 sk daglig. Betalingen skal herefter være ens på Østifternes sindssygeanstalt og den Nørrejydske sindssygeanstalt.

019 til 021