022 016 - 1872

Mpr nr. A022016
Dato : 18720828
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Ved behagelig skrivelse af 5. d.m. har direktionen hertil indsendt det med bilag hoslagt tilbagefølgende overslag over indtægter og udgifter ved Nørrejyske Sindssygeanstalt for finansåret 1873-74. Da ministeriet ikke har fundet noget at bemærke ved overslaget, skulle man tjenstligt anmode direktionen om behageligen snarest muligt at tilbagesende samme tilligemed de tilhørende bilag i tvende eksemplarer. Justitsministeriet. Vedlagt: Original af "Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal af 400 for finansåret 1873-74. Budget.

 

 

Kasse 022

20151103085826_00001.jpg 20151103085826_00002.jpg 20151103085826_00003.jpg 20151103085826_00004.jpg 20151103085826_00005.jpg
20151103085826_00006.jpg 20151103085826_00007.jpg 20151103085826_00008.jpg 20151103085826_00009.jpg 20151103085826_00010.jpg
20151103085826_00011.jpg 20151103085826_00012.jpg 20151103085826_00013.jpg 20151103085826_00014.jpg 20151103085826_00015.jpg
20151103085826_00016.jpg 20151103085826_00017.jpg 20151103085826_00018.jpg 20151103085826_00019.jpg 20151103085826_00020.jpg
20151103085826_00021.jpg 20151103085826_00022.jpg 20151103085826_00023.jpg 20151103085826_00024.jpg 20151103085826_00025.jpg
20151103085826_00026.jpg 20151103085826_00027.jpg 20151103085826_00028.jpg 20151103085826_00029.jpg 20151103085826_00030.jpg
20151103085826_00031.jpg 20151103085826_00032.jpg 20151103085826_00033.jpg 20151103085826_00034.jpg 20151103085826_00035.jpg
20151103085826_00036.jpg 20151103085826_00037.jpg 20151103085826_00038.jpg 20151103085826_00039.jpg 20151103085826_00040.jpg
20151103085826_00041.jpg 20151103085826_00042.jpg 20151103085826_00043.jpg 20151103085826_00044.jpg 20151103085826_00045.jpg
20151103085826_00046.jpg