Kasse 23- 1873

Mpr nr. A023001
Dato : 1973
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsarbejder. Overslag over bygningsarbejder og reparationer for 1874-75.

   

023 001