Hospitalets Administrationsarkiv består af arkivalier, samlet fra beslutningen om opførelsen af hospitalet i 1847 og nedsættelsen af "den allernaadigst anordnede Commisision for opførelsen af en Helbredelsesanstalt for Sindssvage i Nørrejylland" , og frem til 1925. Det består af 118 æsker med dokumenter om de fleste af institutionens administrative forhold, og bygningsmæssige udvikling, men ikke om de enkelte patienter. Registeringen er foretaget sidst i 1980-erne, og først i 90-erne af historikere og historiestuderende, og et arbejde pågår stadig efter opdagelsen af 13 uregistrerede æsker , bl.a. om anstaltens anlæg i 1847-52 og udvidelsen i 1859-1862. Man kan vælge en af de 69 emnegrupper, og se hvad de gemmer på, eller man kan lave en fritekstsøgning på hele materialet. Kassernes indhold består af sagslæg nummereret efter kassen (de første 3 cifre) og fra l og fremefter(de sidste 3 cifre). Der er ingen gennemført kronologi, men en del kasser hører til et bestemt årstal.   

Indscanning

Da materialet skulle afleveres til Rigsarkivet påbegyndtes en indskanning i 2015. Resultatet heraf kommer på siden her, efterhånden som det bliver bearbejdet.

Skanningen  blev afsluttet i  afsluttet I slutningen af 2016, og der er omkring  75.000 dokumentsider med breve , regnskaber inventarlister, byggesager og meget mere.  

Kasseregister

 

Fritekstsøgning - .
index sitemap avanceret
  -  
search engine by freefind

Kasseregister     Emneliste

Primære årstal - enkelte sager der er udateret eller  med andre årstal kan forkomme.


Hele basen.htm


Kasse: A001   -  Specielt interessante   
Kasse: A002   - Specielt interessante   

Kasse: A006  -  1856-58   
Kasse: A009  -  1858-61  
Kasse: A010  -  1860-61
Kasse: A011  -  1861-63  
Kasse: A012  -   1862  
Kasse: A013  -   1863
Kasse: A014  -   1864
Kasse: A015  -   1865-66  
Kasse: A016  -   1866   
Kasse: A017  -   1867
Kasse: A018  -   1868  
Kasse: A019  -   1869
Kasse: A020  -   1870
Kasse: A021  -   1871
Kasse: A022  -   1874  
Kasse: A023  -   1873-74
Kasse: A024  -   1874  -
Kasse: A025  -   1875 -
Kasse: A026  -   1876  
Kasse: A027  -   1877  
Kasse: A028  -   1878  
Kasse: A029  -   1879  
Kasse: A030  -   1880  
Kasse: A031  -   1881  
Kasse: A032   -   1882
Kasse: A033  -   1883  
Kasse: A034   -   1884  
Kasse: A035   -   1885  
Kasse: A036   -   1887  
Kasse: A037  -   1888
Kasse: A038   -   1886
Kasse: A039  -   1889
Kasse: A040  -   1890
Kasse: A041  -   1891
Kasse: A042  -   1892  
Kasse: A043  -   1893
Kasse: A044  -   1894  
Kasse: A045  -   1895  
Kasse: A046  -   1896  
Kasse: A047  -   1897  
Kasse: A048  -   1898  
Kasse: A049  -   1899  
Kasse: A050  -   1900  
Kasse: A051  -   1901
Kasse: A052  -   1902  
Kasse: A054  -   1903
Kasse: A055  -   1904  
Kasse: A056  -   1905  
Kasse: A057  -   1905  
Kasse: A058  -   1906  
Kasse: A059  -   1906-07  
Kasse: A060  -   1907  
Kasse: A061  -   1908  
Kasse: A062  -   1908  
Kasse: A063  -   1909  
Kasse: A064  -   1909  
Kasse: A065  -   1910  
Kasse: A066  -   1911
Kasse: A067  -   1911
Kasse: A068  -   1912
Kasse: A069  -   1912
Kasse: A070  -   1913
Kasse: A071  -   1913
Kasse: A072  -   1914  
Kasse: A073  -   1914
Kasse: A074  -   1915-16 
Kasse: A075  -   1915-16
Kasse: A076  -   1916 -
Kasse: A077  -   1916 -
Kasse: A078  -   1917 -
Kasse: A079  -   1917-18-19 -
Kasse: A080  -   1918 -
Kasse: A081  -   1918-19 -
Kasse: A082  -   1919 -
Kasse: A083  -   1919, 1921 -
Kasse: A084  -   1920
Kasse: A085  -   1920-21
Kasse: A086  -   1921
Kasse: A087  -   1921, 1923
Kasse: A088  -   1922, 23, 24
Kasse: A089  -   1922, 1923
Kasse: A091  -   1922, 1923
Kasse: A092  -   1923, 1924
Kasse: A093  -   1923, 1924
Kasse: A094  -   1924
Kasse: A095  -   1924
Kasse: A096  -   blandet
Kasse: A097  -   blandet
Kasse: A102  -   1852  
Kasse: A103  -   1916-1919
Kasse: A104  -   blandet, mange udateret  
Kasse: A106  -   1847 - 50  - Scannet
Kasse: A107  -   1850-51 - Scannet
Kasse: A108  -   1851-52 - Scannet
Kasse: A109  -   1850-51 Regnskaber vedr. opførelsen
Kasse: A110  -   1900 - 1912,  Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Kasse: A115   -   1860 -1887 
Kasse: A116   -   1852-1887 
Kasse: A117   -   1847-1853 
Kasse: A118   -   1852-1855 
Kasse: A119   -   1846-1857 
Kasse: A119-2 - 1854 til 1856 Byggeri
Kasse: A120   -   1850-1856 - Scannet
Kasse: A121   -   1857-1858 - Scannet
Kasse: A122  -   1850-1854 
Kasse: A124   -   1854-1858 - Scannet
Kasse: A126  -   1858-1861 (+ mange udaterede tilbud mm.) - Scannet
Kasse: A127  -   1859-1861 - Scannet
Kasse: A128  -   1858-1862 - Scannet
Kasse: A129 -   1860-1862 bl.a. inventarier og møbeltegninger
Kasse: A193  -   1923-1925 

 

Emneliste

 

Administration

Ansættelser

Ansøgninger og lønninger og personalesager

Begravelser

Beklædning

Beretninger

Bespisning

Bevillinger

Bibliotek

Brandforsikring

Brandsikring, kloakering og elektricitet

Brevveksling

Brændselsleverance

Budgetter

Budget-revision og årsberetninger

Bygninger og inventar

Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Dyrtidstillæg

Epidemi

Familiepleje

Folketælling

udenfor emnefordeling

Fødeleverance

Gaslevering

Indenrigsrejser

Indtægts- og udgiftssiden

Jordkøb og grundplaner

Kandidater

Kirkeforhold

Kontorpersonale

 Krigen 1864

 Forhold vedrørende landbrug

 Licitationer

 Læger

 Lønninger

 Maskiner, apparater og telefoner

 Medicin

 Patienttal

 Patientbehandling

 Patientforhold

 Patientmishandling

 Pensioner

 Permission

 Personaleforhold

 Personlige patientforhold

 Plejepersonale

 Postbefordring

 Psykiatet

 Regnskaber

 Regulativer og instrukser

 Revision

 Skatter og afgifter

 Spisereglement

 Statshåndbogen

 Sygelister

 Sygeplejersker

 Tekniske anlæg

 Tyverier

 Udenrigsrejser

Udvalgte skrivelser

Ulæselig håndskrift

Vandforsyning, inventar og køkken

Vareindkøb iøvrigt

Vejanlæg og jernbane

Værksteder og kørsel

Årsberetninger