026 - 001- 1876

Mpr nr. A026001
Dato : 18761202
Forfatter:Johnsen Selmer Ingerslev, afdød justitsråd Lunn
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision. Siden 1857 har Johnsen i Århus revideret maderekvisitionerne og endvidere de af anstaltens forvalter og kasserer og bogholder aflagte månedlige viktualieregnskaber til et årligt honorar af 100 rdl = 200 kr. Under udvidelsen for 10 år siden blev også revisionen forøget og afdøde justitsråd Ingerslev har givet J håb om, at honoraret blev forhøjet. Nu ønsker Johnsen honoraret forhøjet. I et brev, der ikke er blevet afsendt siger Lunn, at forhøjelsen bliver til 250 kr., men i Selmers brevkopi, kan jeg ikke se noget eksakt beløb men kun, at sagen bliver sat på budgetforslaget.

 

Kasse 026

     

20151112121534_00001.jpg 20151112121534_00002.jpg 20151112121534_00003.jpg 20151112121534_00004.jpg 20151112121534_00005.jpg
20151112121534_00006.jpg