027 - 001 til 007- 1877

Mpr nr. A027001
Dato : 18771128
Billede 001
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Efter anmodning af direktionen for det civile medicinalvæsen i Norge tilstilles herved hr. professoren et eksemplar af en oversigt over de norske sindssyge-asylers virksomhed i 1875 og 1876. Fenger.

Mpr nr. A027002
Dato : 18771001
Billede 002
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Sindssygeanstalten ved Århus anmodes om, at indsende rettelser til statshåndbogen for 1878

Mpr nr. A027003
Dato : 18771025
Billede 003
Forfatter:Møller, C A, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. På den kongelige direktions vegne skal inspektionen herved ikke undlade at meddele herr professoren til behagelig efterretning at cand. med. et chir. C.A. Møller er udnævnt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i 4 måneder fra den 1. november at regne.

Mpr nr. A027004
Dato : 18771009
Billede 004-008
Forfatter:Ricard Møller, N J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. At ministeriet i anledning af derom indkommet andragende fra overlægen ved sindssygeanstalten ved Århus ikke finder noget at erindre imod, at cand. med. et chir. N. J. Møller, hvis funktionstid som kandidat på den nævnte anstalt udløber den 1. december, vedbliver at fungere i den nævnte egenskab indtil den 1. juni næste år, det skulle man herved til behagelig efterretning tjenesteligt melde. Ricard

Mpr nr. A027005
Dato : 18771015
Billede 009-011
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. På grund af et dødsfald i den nærmeste familie bliver Selmer nødsaget til at tage til København i et par Dage. Efterlods får han tilladelse af ministeriet.

Mpr nr. A027006
Dato : 18770902
Billede 012-014
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Da jeg har private forretninger i København og tillige agter at gøre besøg på Fyn, tager jeg mig herved den ærbødige frihed at anholde om det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på 14 dage fra lørdagen den 8. da. at regne. Selmer Ministeriets positive besvarelse vedlagt.

Mpr nr. A027007
Dato : 18770829
Billede 015-019
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. I Thisted amt findes der mange sindssyge som man gennem længere tid har søgt indlagt på anstalten, men desværre uden held. Man havde håbet, at der ville ske lettelser efter ibrugtagningen af Viborg anstalt, men der er stadig ingen pladser. Derfor anmoder man overlægen om, at sende besked, når der er ledige pladser. Selmer svarer beklagende.

 

Kasse 027

20151113134455_00001.jpg 20151113134455_00002.jpg 20151113134455_00003.jpg 20151113134455_00004.jpg 20151113134455_00005.jpg
20151113134455_00006.jpg 20151113134455_00007.jpg 20151113134455_00008.jpg 20151113134455_00009.jpg 20151113134455_00010.jpg
20151113134455_00011.jpg 20151113134455_00012.jpg 20151113134455_00013.jpg 20151113134455_00014.jpg 20151113134455_00015.jpg
20151113134455_00016.jpg 20151113134455_00017.jpg 20151113134455_00018.jpg 20151113134455_00019.jpg