Kasse 036 1887-88

Mpr nr. A036001
Dato : 18880101
Forfatter:Bjørn, Andreas M, avlsforvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsmand. Blandt 49 ansøgere vælges Andreas M Bjørn. Han har i 10,5 år været avlsforvalter og deltagende i kontorforretninger. Han er 36 år, ugift og ved godt helbred

 

036-001-1
036-001-2

036-001

 

Mpr nr. A036002
Dato : 18871028
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vand. Vandstanden i bassinerne synker, og tilførslen af vand svigter. Der tilkaldes brøndborer fra Ålborg og der løber udgifter op til 4500 kr. på, som ministeriet anmodes om gennem tillægsbevilling

Mpr nr. A036003
Dato : 18871022
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Tillægget til medicinaltaksten fra 1. juli 1887 kan ikke fremskaffes gennem amtet. Holm skriver til ministeriet og udbeder sig hjælp, idet tillægget er nødvendigt for at kunne revidere apotekerregningerne

Mpr nr. A036004
Dato : 18871025
Forfatter:Christensen, C M, stud med et chir
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Stud. med. et chir. C. M. Christensen ansøger om plads fra den 1. november* han antages. Breve fra en sagfører, der spørger om Christensen har været kandidat. C. har opgivet sine studier og er emigreret til Australien.

Mpr nr. A036005
Dato : 18870909
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. St. Hans Hospital udbeder sig eksemplar af anstalterne spisereglement, da man skal til at revidere sit eget reglement

Mpr nr. A036006
Dato : 18870819
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Holm beder sig lov til at være fraværende fra hospitalet fra den 22.-26. august for at rejse til Fyn. Tillades af ministeriet.

   

036-002 til 006

Mpr nr. A036007
Dato : 1887
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1888 til 31. marts 1889 beregnet efter et patienttal på 525.

 

036-007-1
036-007-2
036-007-3
036-007-4
036-007-5
036-007-6
036-007-7
036-007-8

036-007