041 - 020 - 1891

Mpr nr. A041020
Dato : 18910128
Forfatter:Johnsen, Inspektør
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsmand. En plads som overopsynsmand bliver ledig ved sindssygeanstalten ved Århus til den første marts. Pladsen som er for en ugift lønnes med 600 kr. og fri station. Den besættes af undertegnede overlæge til hvem ansøgninger indsendes indtil den 15 februar og til hvem personlig henvendelse sker. Jeg underretter Dem herved om, at De fra den 1. marts førstkommende er udnævnt til over opsynsmand ved sindssygeanstalten ved Århus. Til inspektør Johnsen, Sindssygeanst v Vordingborg. Vedlagt tillæg til instruksen fra 1898 og 1900. Desuden en petition og lønregulering af 9. april 1899

 

Kasse 041

20160108124050_00001.jpg 20160108124050_00002.jpg 20160108124050_00003.jpg 20160108124050_00004.jpg 20160108124050_00005.jpg
20160108124050_00006.jpg 20160108124050_00007.jpg 20160108124050_00008.jpg 20160108124050_00009.jpg 20160108124050_00010.jpg
20160108124050_00011.jpg 20160108124050_00012.jpg 20160108124050_00013.jpg 20160108124050_00014.jpg 20160108124050_00015.jpg
20160108124050_00016.jpg 20160108124050_00017.jpg 20160108124050_00018.jpg 20160108124050_00019.jpg 20160108124050_00020.jpg
20160108124050_00021.jpg 20160108124050_00022.jpg 20160108124050_00023.jpg 20160108124050_00024.jpg 20160108124050_00025.jpg
20160108124050_00026.jpg 20160108124050_00027.jpg 20160108124050_00028.jpg 20160108124050_00029.jpg 20160108124050_00030.jpg
20160108124050_00031.jpg 20160108124050_00032.jpg 20160108124050_00033.jpg 20160108124050_00034.jpg 20160108124050_00035.jpg
20160108124050_00036.jpg 20160108124050_00037.jpg 20160108124050_00038.jpg 20160108124050_00039.jpg 20160108124050_00040.jpg
20160108124050_00041.jpg 20160108124050_00042.jpg 20160108124050_00043.jpg 20160108124050_00044.jpg 20160108124050_00045.jpg
20160108124050_00046.jpg 20160108124050_00047.jpg 20160108124050_00048.jpg 20160108124050_00049.jpg 20160108124050_00050.jpg
20160108124050_00051.jpg 20160108124050_00052.jpg 20160108124050_00053.jpg 20160108124050_00054.jpg