047 - 003 - 1897

Mpr nr. A047003
Dato : 18971130
Forfatter:Jantzen
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Køkkenlån. I anledning af anstaltens ærede skrivelse af 25. d.m. har regimentet henvendt sig til Århus Byråd og 2. generalkomandointendantur med forespørgsel, om der fra disse myndigheders side måtte være noget at erindre mod, at regimentet imødekom det fra anstalten fremsatte ønske om indtil videre at måtte afbenytte det for tiden ledige fælleshusholdningskøkken på fodfolkskasernen. Efter nu at have modtaget de nævnte myndigheders svar har regimentet stillet det omtalte køkken til rådighed, idet man dog må tilføje, at regimentet forbeholder sig eventuel godtgørelse for slid på inventaret samt erstatning for eventuelt bortkomne, beskadigede eller ødelagte inventariesager. Jantzen

 

Kasse 047

20150817124755_00001.jpg