047 - 004 - 1897

Mpr nr. A047004
Dato : 18971122
Forfatter:Obel, Frederik Chr. patient
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynskarl. Det meddeles herved kontoret, at familien har stillet en privat opsynskarl til udelukkende tjeneste hos den herværende sindssyge fabrikant Frederik Chr. Obel, der vil være at bespise i anstaltens 3. forplejningsklasse fra d.d. at regne mod betaling, beregnet i forhold til den betaling af 240 kr. årlig som erlægges af pt. på 1. og 2. klasse for deres sypige, kr. bilag ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Det tilføjes at lønnen erlægges af familien

 

Kasse 047

20150817124848_00001.jpg 20150817124848_00002.jpg 20150817124848_00003.jpg 20150817124848_00004.jpg 20150817124848_00005.jpg
20150817124848_00006.jpg 20150817124848_00007.jpg