047 - 036 - 1897

Mpr nr. A047036a
Dato : 18970904
Forfatter:Sørensen, Sidsel Marie, opsynskone Pontoppidan
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Opsynskone Sidsel Marie Sørensen, der er 66 år søger understøttelse fra 1. nov. 1897. Hun har tjent som vaskeripige fra 1873-1886 derpå som opsynspige fra 1. aug. 1886. Hun er meget gigtsvag og affældig og kan ikke længere klare arbejdet på kvindeafdelingen. En skrivelse signeret Pontoppidan meddeler vedkommende, at pensionen er bevilliget.

Mpr nr. A047036b
Dato : 18970823
Forfatter:Holm, dr med overlæge Geill, dr med reservelæge
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission p.g.a. sygdom. Efter at justitsministeriet under 19. ds. har givet anstaltens overlæge, Dr. med Holm permission i 2 måneder og konstitueret med undertegnede reservelæge Geill til under permissionen at bestyre hans embede, må direktionen anse det for nødvendigt, at der gives anstalten en forøget assistance til udførelsen af de lægelige forretninger .. ansætter en læge kandidat ved anstalten med fri station og en månedlig løn af 65 kr.

 

Kasse 047

20150827124451_00001.jpg 20150827124451_00002.jpg 20150827124451_00003.jpg 20150827124451_00004.jpg 20150827124451_00005.jpg
20150827124451_00006.jpg 20150827124451_00007.jpg 20150827124451_00008.jpg 20150827124451_00009.jpg 20150827124451_00010.jpg
20150827124451_00011.jpg