047 - 039 - 1897

Mpr nr. A047039
Dato : 18980218
Forfatter:Holm, overlæge Pontoppidan, dr med, professor Geill
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. Holm har ikke overvunden følger af sin sygdom i 1896, og imens har Geill været konstitueret som overlæge og medlem af direktionen. Det meddeles herved bankkontoret, at den mig ifølge direktionens skrivelse til bankkontoret af 26. aug. f. år meddelte konstitution som overlæge ved og medlem af direktionen for anstalten er ophørt, efter professor, dr. med. Pontoppidan under 15. ds. er udnævnt til overlæge her ved anstalten. Geill.

 

Kasse 047

20150828110951_00001.jpg 20150828110951_00002.jpg 20150828110951_00003.jpg 20150828110951_00004.jpg 20150828110951_00005.jpg
20150828110951_00006.jpg 20150828110951_00007.jpg 20150828110951_00008.jpg 20150828110951_00009.jpg 20150828110951_00010.jpg
20150828110951_00011.jpg 20150828110951_00012.jpg 20150828110951_00013.jpg 20150828110951_00014.jpg 20150828110951_00015.jpg
20150828110951_00016.jpg