047 - 040 - 1897

Mpr nr. A047040
Dato : 18970517
Forfatter:Neukirch, G, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres derom fremsatte begæring af 12 d.m. antages De herved til at fungere som lægekandidat her ved anstalten i 4 måneder fra den 1. juni d.å. at regne. Mod en månedlig løn af 50 kr. og fri station. G. Njeukirch, Grauballegård, pr Silkeborg.

 

Kasse 047

20150828111422_00001.jpg 20150828111422_00002.jpg 20150828111422_00003.jpg 20150828111422_00004.jpg