048 - 002 til 004 - 1898

Mpr nr. A048002
Dato : 1898
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer vedlagt kasseregnskabet for 1989-99.

Mpr nr. A048003
Dato : 18980224
Forfatter:Jensen, Niels, skovfoged Jensen, ane Kirstine Margrete, f Hansen
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Undertegnede Niels Jensens Hustru, Ane Kirstine Margrete f. Hansen, tillader mig herved allerærbødigst at ansøge den høje direktion om, at min sindssyge mand, skovfoged Niels Jensen af Klakring, må have ophold for halv betaling på 3. afdeling i sindssygeanstalten i Århus, hvor han blev indlagt den 18. febr. d.å. Begrundelsen er at hustruen er nødsaget til at holde både pige og karl på grund af svagelighed.

Mpr nr. A048004
Dato : 18980102
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. Herved tillader jeg mig tjenstligt at indberette at jeg på grund af indkaldelse til møde i den nedsatte kommission angående statens sindssygeanstalter, vil være fraværende fra anstalten fra førstkommende mandag den 23 ds. at regne. Geill kst.

 

Kasse 048

20160118122707_00001.jpg 20160118122707_00002.jpg 20160118122707_00003.jpg 20160118122707_00004.jpg 20160118122707_00005.jpg