048 - 005 - 1898

Mpr nr. A048005
Dato : 18971231
Forfatter:Holm Geill Pontoppidan, Knud Børge, overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Afsked og ansættelse. Under 31. dec. 1897 meddeles Holm afsked fra posten som overlæge, hvorved Geill konstitueres som overlæge under vakancen. I brev af 16. feb. 1898 meddeles at Knud Børge Pontoppidan er ansat som overlæge. Desuden brev om overgangsperiode for Pontoppidans funktion som professor i København.

 

Kasse 048

20160118124340_00001.jpg 20160118124340_00002.jpg 20160118124340_00003.jpg 20160118124340_00004.jpg 20160118124340_00005.jpg
20160118124340_00006.jpg 20160118124340_00007.jpg