048 - 023 - 1898

Mpr nr. A048023
Dato : 18980526
Forfatter:Christiansen, Viggo, kandidat Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 3. måneders kandidatplads bliver ledig den 1. juni d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge. Pontoppidan. Antaget bliver Viggo Christiansen, Gammeltoftsgade 16,2, København.

 

Kasse 048

20160119144528_00001.jpg 20160119144528_00002.jpg 20160119144528_00003.jpg 20160119144528_00004.jpg 20160119144528_00005.jpg
20160119144528_00006.jpg 20160119144528_00007.jpg