049- 053 - 1899

Mpr nr. A049053
Dato : 18990410
Forfatter:Larsen, L M, inspektør revisor Borch, kancelliråd revisor død
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Revisor. Jeg tillader mig ærbødigst at ansøge om den ved cancelliråd Borchs død ledigblevne post som revisor ved anstalten må blive mig overdraget, og vil jeg i den anledning oplyse, at jeg er 44 år gammel, inspektør ved fattigvæsnet iÅrhus på 13de år, før den tid fuldmægtig på forskellig restkontorer. L. M. Larsen. Antages. 1917. Det meddeles herved at hospitalet fra udgangen af indeværende finansår ophører med aflæggelse af månedligt bespisningsregnskab, og at det Den overdragne hverv at revidere disse regnskaber derfor fremtidig ophører. Fra direktionen, til Inspektør L. M. Larsen, Blegdamsvej 114, I, København . Vedlagt flere ansøgninger om posten som revisor.

 

Kasse 049

 

 

20160126105201_00001.jpg 20160126105201_00002.jpg 20160126105201_00003.jpg 20160126105201_00004.jpg 20160126105201_00005.jpg
20160126105201_00006.jpg 20160126105201_00007.jpg 20160126105201_00008.jpg 20160126105201_00009.jpg 20160126105201_00010.jpg