049- 057-058 - 1899

Mpr nr. A049057
Dato : 18990401
Forfatter:Rosenkrantz, baronesse Pontoppidan Vestergård
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Det meddeles herved kontoret at den anstaltens maskinmester fra 1 april d.å. at regne tillagte kostportion, i anstaltens 2den forplejningsklasse vil være at godtgøre ham med penge efter den i pågældende budgetter beregnede sum. At der fra 1 maj at regne for familiens regning antages en privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge baronesse Rosenkrantz, hvis løn vil være at udrede forskudsvis af anstalten og for hvis forplejning i 3die klasse der vil væreat refundere anstalten betaling a 240 kr. årlig i lighed med den betaling, der erlægges af pt af 1. og 2. klasse for deres sypiges forplejning, jfr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansårets 1855-56. Pontoppidan og Vestergård tilkontoret.

Mpr nr. A049058
Dato : 18990322
Forfatter:Pontoppidan Vestergård
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen efter der om forvalteren fremsatte forslag har vedtaget,at der til tillavning af søbekål og kørvelsuppe til 1ste og 2den forplejningsklasse i stedet for de i reglementet opførte havregryn bruges til hver portion 6 kv smør og 7 1/2 kv flormel. Pontoppidan og Vestergård til kontoret.

 

Kasse 049

 

 

20160126114203_00001.jpg 20160126114203_00002.jpg 20160126114203_00003.jpg