049- 066 - 1899

Mpr nr. A049066
Dato : 18990210
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Da det af Hjørring amt indførte skema for erklæringer om sindssyge på Statens Sindssygeanstalter, til hvis underhold der søges bidrag af amtsreparationsfonden, yder anstalten en lettelse ved de pågældende erklæringer udfærdigelse, som den kunne ønske tilvejebragt ved udfærdigelsen af erklæringer om patienter fra andre til dens distrikt hørende amter, er den betænkt på at henstille til disse, at trykte skemaer indføres for deres sindssyges vedkommende. Til brug i dette øjemed tillader jeg mig at anmode om, at 8 eksemplarer at amtets ovennævnte skemaer velvilligt måtte blive overladte den herværende anstalt. Pontoppidan. Vedlagt svar fra de andre amter. Brevet er til Hjørring amt.

 

Kasse 049

 

20160126120636_00001.jpg 20160126120636_00002.jpg 20160126120636_00003.jpg 20160126120636_00004.jpg 20160126120636_00005.jpg
20160126120636_00006.jpg 20160126120636_00007.jpg 20160126120636_00008.jpg