049- 067 - 1899

Mpr nr. A049067
Dato : 18990201
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Holm, Thorbjørn, dr med
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Pladsen som reservelæge ved den herværende anstalt bliver at besætte fra den 1ste april d. å. Den lønnes med 1400 kr. årlig, stigende hvert tredie år med 200 kr. indtil 2200 kr. samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansættelsen sker på 3 år ad gangen. Ansøgninger stilede til direktionen modtages indtil den 21. d. m. af undertegnede overlæge Pontoppidan. Ansat bliver Thorbjørn Holm, dr med.

 

Kasse 049

 

20160126121114_00001.jpg 20160126121114_00002.jpg 20160126121114_00003.jpg 20160126121114_00004.jpg 20160126121114_00005.jpg
20160126121114_00006.jpg 20160126121114_00007.jpg 20160126121114_00008.jpg 20160126121114_00009.jpg 20160126121114_00010.jpg
20160126121114_00011.jpg 20160126121114_00012.jpg 20160126121114_00013.jpg