049- 068 - 1899

Mpr nr. A049068
Dato : 19140403
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Jeg ansøger herved den høje direktion om afsked fra min stilling som 1ste reservelæge her ved hospitalet fra den 29de ds at regne, for jeg til den tid kan tiltræde mit embede som overlæge ved sindssygehospitalet i Middelfart, hvortil jeg er beskikket under 2den marts d.å. Th. Holm. Vedlagt papirer om beskikkelsen i kopi.

 

Kasse 049

 

20160126121702_00001.jpg 20160126121702_00002.jpg 20160126121702_00003.jpg 20160126121702_00004.jpg 20160126121702_00005.jpg
20160126121702_00006.jpg