050 - 008 - 1900

Mpr nr. A050008
Dato : 19001022
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Man fremkommer fra Middelfart med et forslag om højere løn for de ansatte, hvorfor der bliver nedsat et udvalg bestående af overlægerne til at undersøge behovet. Til brug ved dette arbejde er lavet en total oversigt over samtlige personalekategoriers lønningsforhold.

 

Kasse 050

20160119091734_00001.jpg 20160119091734_00002.jpg 20160119091734_00003.jpg 20160119091734_00004.jpg 20160119091734_00005.jpg
20160119091734_00006.jpg 20160119091734_00007.jpg 20160119091734_00008.jpg 20160119091734_00009.jpg 20160119091734_00010.jpg
20160119091734_00011.jpg 20160119091734_00012.jpg 20160119091734_00013.jpg 20160119091734_00014.jpg 20160119091734_00015.jpg
20160119091734_00016.jpg 20160119091734_00017.jpg 20160119091734_00018.jpg 20160119091734_00019.jpg 20160119091734_00020.jpg
20160119091734_00021.jpg 20160119091734_00022.jpg 20160119091734_00023.jpg