051 - 031 - 1901

Mpr nr. A051031
Dato : 19010807
Forfatter:Sørensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. oktober d.å. lønnen er 300 kr. årlig stigende med 50 kr. for hver 2 års tjeneste indtil 400 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse, ansat bliver frk. Kirsten Sørensen, kommunehospitalets 3die afd. København

 

Kasse 051

20160129135408_00001.jpg 20160129135408_00002.jpg 20160129135408_00003.jpg 20160129135408_00004.jpg 20160129135408_00005.jpg
20160129135408_00006.jpg 20160129135408_00007.jpg 20160129135408_00008.jpg 20160129135408_00009.jpg 20160129135408_00010.jpg
20160129135408_00011.jpg