051 - 070 - 1901

Mpr nr. A051070
Dato : 19001228
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Jeg ansøger herved ærbødigst den høje direktion fra sindssygeanstalten ved Århus om tilladelse til at lade opsætte telefon i min lejlighed tillige med de ledninger om sindssygeanstaltens terrain, som måtte blive nødvendigt for at opnå forbindelse med Århus. Anbefales af direktionen.

 

Kasse 051

20160126144235_00001.jpg 20160126144235_00002.jpg