051 - 072 - 1901

Mpr nr. A051072
Dato : 19001221
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Venteliste. Til brug ved de for tiden stedfindene overvejelser med hensyn til tilvejebringelse af yderligere plads til anbringelse af sindssyge, skal man anmode direktionen om at oplyse hvorvidt der ved årets slutning findes sindssyge, der som følge af pladsmangel på anstalten har måttet opføres som ekspektanter til anbringelse ved indtræden ledighed, samt i bekræftende fald med hvor mange personer dette er tilfældet. Ricard.

 

Kasse 051

20160126143003_00001.jpg 20160126143003_00002.jpg 20160126143003_00003.jpg 20160126143003_00004.jpg