061- 015 - 1908-09

Mpr nr. A061015
Dato : 19081029
Forfatter:Nissen, Gerda, assistent hos oldfruen
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Assistent hos oldfruen. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning, ansættes De herved som assistent hos anstaltens oldfrue fra 1. december 1908 at regne, med en årlig løn af 400 kr., stigende efter 3 års tjeneste med 50 kr. til 550 kr., og fri station på anstaltens 2den forplejningsklasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder og med forpligtigelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Gerda Nissen, adr. Hr. pr. læge Nissen, Trustrup st. Hermed tillader jeg mig at anmode direktionen om tilladelse til at fratræde min stilling som assistent hos oldfruen fra den 1ste oktober 1910. Forvalterens og oldfruens tilladelse er givet. 13-9-1910. + 37 ansøgninger

 

Kasse 061

 

20160223113406_00001.jpg 20160223113406_00002.jpg 20160223113406_00003.jpg 20160223113406_00004.jpg 20160223113406_00005.jpg
20160223113406_00006.jpg 20160223113406_00007.jpg 20160223113406_00008.jpg 20160223113406_00009.jpg 20160223113406_00010.jpg
20160223113406_00011.jpg 20160223113406_00012.jpg 20160223113406_00013.jpg 20160223113406_00014.jpg 20160223113406_00015.jpg
20160223113406_00016.jpg 20160223113406_00017.jpg 20160223113406_00018.jpg 20160223113406_00019.jpg 20160223113406_00020.jpg
20160223113406_00021.jpg 20160223113406_00022.jpg 20160223113406_00023.jpg 20160223113406_00024.jpg 20160223113406_00025.jpg
20160223113406_00026.jpg 20160223113406_00027.jpg 20160223113406_00028.jpg 20160223113406_00029.jpg 20160223113406_00030.jpg
20160223113406_00031.jpg 20160223113406_00032.jpg 20160223113406_00033.jpg 20160223113406_00034.jpg 20160223113406_00035.jpg
20160223113406_00036.jpg 20160223113406_00037.jpg 20160223113406_00038.jpg 20160223113406_00039.jpg 20160223113406_00040.jpg
20160223113406_00041.jpg 20160223113406_00042.jpg 20160223113406_00043.jpg 20160223113406_00044.jpg 20160223113406_00045.jpg
20160223113406_00046.jpg 20160223113406_00047.jpg 20160223113406_00048.jpg 20160223113406_00049.jpg 20160223113406_00050.jpg
20160223113406_00051.jpg 20160223113406_00052.jpg 20160223113406_00053.jpg 20160223113406_00054.jpg 20160223113406_00055.jpg
20160223113406_00056.jpg 20160223113406_00057.jpg 20160223113406_00058.jpg 20160223113406_00059.jpg 20160223113406_00060.jpg
20160223113406_00061.jpg 20160223113406_00062.jpg 20160223113406_00063.jpg 20160223113406_00064.jpg 20160223113406_00065.jpg
20160223113406_00066.jpg 20160223113406_00067.jpg 20160223113406_00068.jpg 20160223113406_00069.jpg 20160223113406_00070.jpg
20160223113406_00071.jpg 20160223113406_00072.jpg 20160223113406_00073.jpg 20160223113406_00074.jpg 20160223113406_00075.jpg
20160223113406_00076.jpg 20160223113406_00077.jpg 20160223113406_00078.jpg 20160223113406_00079.jpg 20160223113406_00080.jpg
20160223113406_00081.jpg 20160223113406_00082.jpg 20160223113406_00083.jpg 20160223113406_00084.jpg 20160223113406_00085.jpg
20160223113406_00086.jpg 20160223113406_00087.jpg 20160223113406_00088.jpg 20160223113406_00089.jpg 20160223113406_00090.jpg
20160223113406_00091.jpg 20160223113406_00092.jpg 20160223113406_00093.jpg 20160223113406_00094.jpg 20160223113406_00095.jpg
20160223113406_00096.jpg