067 - 011 - 1911

Mpr nr. A067011
Dato : 19110428
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje: har været på forsøgsstadiet. men man har fået anbragt 55 pt. i stedet for de 20, der var planlagt. "Århus anst. hidtidige erf. på fpl. området kan tilfulde bekræfte forventningerne om, at den ville vise sig gavnlig for patienterne. Ligesom det for staten er den billigste forplejningsform. Tilbage på anstalten er de vanskelige patienter, der kræver særlig agtpågivenhed, til disse vil man gerne oprette to nye vagtafdelinger, hvortil man gerne vil ansætte to nye sygeplejersker, endvidere vil det være nødvendigt med 4 nye gangpiger.

 

Kasse 067

20160306181720_00001.jpg 20160306181720_00002.jpg 20160306181720_00003.jpg 20160306181720_00004.jpg 20160306181720_00005.jpg
20160306181720_00006.jpg 20160306181720_00007.jpg 20160306181720_00008.jpg 20160306181720_00009.jpg 20160306181720_00010.jpg
20160306181720_00011.jpg 20160306181720_00012.jpg 20160306181720_00013.jpg 20160306181720_00014.jpg