067 - 033 - 1911

Mpr nr. A067033
Dato : 19111011
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerudddannelse. Plejeruddannelse efter lov om plejeforholdene ved statens sindssygehospitaler af 13. maj 1911 består af en praktisk del, der absolveres på afdelingerne og en teoretisk, der foregår 2 timer om ugen for mandlige og kvindelige plejere, der også kan undervises sammen. Der undervises i sindssygdomsformer, almindelig sygepleje, almindelig anatomiske, fysiologiske og patologiske forhold. Der afholdes en prøve hvor der gives karakteren bestået eller ikke bestået. 1. reservelægen er lærer og eksaminator overlægen og en sagkyndig er censorer

 

Kasse 067

20160308132639_00001.jpg 20160308132639_00002.jpg 20160308132639_00003.jpg 20160308132639_00004.jpg 20160308132639_00005.jpg
20160308132639_00006.jpg 20160308132639_00007.jpg 20160308132639_00008.jpg 20160308132639_00009.jpg 20160308132639_00010.jpg
20160308132639_00011.jpg 20160308132639_00012.jpg 20160308132639_00013.jpg