067 - 041 - 1911

Mpr nr. A067041
Dato : 19110325
Forfatter:Kjær, overplejer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Honorarer. Ministeriet forespørger, hvem der får udbetalt de budgetterede 300 kr. til tilsyn af lynafledere, og hvem der får udbetalt honorar for gymnastikundervisningen, og endelig hvilken tandlæge, der får udbetalt de 300 kr. på den herfor opførte konto for ubemidlede ptt. pleje af tænder. Man svarer at det er kobbersmeden, gymnastiklæreren, der for en tid er erstattet af overplejer Kjær, og at man endnu ikke har truffet aftale med en tandlæge

 

Kasse 067

20160310112158_00001.jpg 20160310112158_00002.jpg 20160310112158_00003.jpg 20160310112158_00004.jpg 20160310112158_00005.jpg
20160310112158_00006.jpg 20160310112158_00007.jpg 20160310112158_00008.jpg