069 - 017 og 018 - 1912

Mpr nr. A069017
Dato : 19120602
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. Ministeriet vil fastsætte ensartede regler for begravelser på hospitalerne, men den hidtidige ordning bliver bieholdt. I Århus koster et gravsted for en pt af hvilken som helst klasse 2 kr. for 20 år 20 kr. for 50 år og 60 kr. for 100 år. Ansatte deres hustruer og umyndige børn har friplads. Gravstederne er på 10 kvadratalen.

Mpr nr. A069018
Dato : 19120824
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Ministeriet forespørger om der er fast dyrlægetilsyn af besætningen. Man svarer, at det er der ikke. Man har i 1911-12 haft udgifter til dyrlæge på 94,30 kr. Man mener ikke det er nødvendigt med fast dyrlægetilsyn.

 

Kasse 069

20160314101405_00001.jpg 20160314101405_00002.jpg 20160314101405_00003.jpg 20160314101405_00004.jpg 20160314101405_00005.jpg
20160314101405_00006.jpg 20160314101405_00007.jpg 20160314101405_00008.jpg 20160314101405_00009.jpg 20160314101405_00010.jpg
20160314101405_00011.jpg 20160314101405_00012.jpg 20160314101405_00013.jpg 20160314101405_00014.jpg 20160314101405_00015.jpg