075- 023 - 1914-15

Mpr nr. A075023
Dato : 19160323
Forfatter:Sørense, Anna Elise, fhv plejerske
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerske. I det med direktionens skrivelse af 15. september f.å. hertil indsendte andragende har fhv. plejerske på plejeanstalten Raamosegaard, Anna Elise Sørensen, der efter at det var konstateret, at hun led af en begyndende ikke smittefarlig tuberkulose i højre lungespids, den 23. juni f.å. efter eget ønske fratrådte sin stilling på plejeanstalten anholdt om, at der må blive tilstået hende en understøttelse af statskassen. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at justitsministeriet ikke finder tilstrækkelig grund til at søge ansøgerinden tillagt nogen sådan understøttelse.

 

Kasse 075

20160509081018_00001.jpg 20160509081018_00002.jpg 20160509081018_00003.jpg 20160509081018_00004.jpg 20160509081018_00005.jpg
20160509081018_00006.jpg 20160509081018_00007.jpg 20160509081018_00008.jpg 20160509081018_00009.jpg 20160509081018_00010.jpg
20160509081018_00011.jpg 20160509081018_00012.jpg 20160509081018_00013.jpg 20160509081018_00014.jpg 20160509081018_00015.jpg
20160509081018_00016.jpg 20160509081018_00017.jpg 20160509081018_00018.jpg 20160509081018_00019.jpg 20160509081018_00020.jpg