075- 036 - 1914-15

Mpr nr. A075036
Dato : 19150709
Forfatter:Nielsen, Martha, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent for husholdersken. Den med Deres ansøgning indsendte afskrift af Deres anbefalinger er ikke i overensstemmelse med de modtagne orgainal-anbefalinger, idet De i afskriften både har forandret ordsamstillingen og flere steder udeladt forskellige bemærkninger. Men da uoverstemmelserne ikke er af så væsentlig art, at den vedrører de personlige vidnesbyrd, ansætter direktionen Dem herved som assistent hos hospitalets husholderske fra den 1. august d.å. at regne en løn 400 kr. årlig, stigende med 50 kr. årlig efter hver 3. års tjeneste til 550 kr. og fri station i II forplejningsklasse. De er antaget med en gensidig opsigelsfrist på 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste som vil blive givet Dem. Frk. Martha Nielsen, Øståboulevarden 14, Århus.

 

Kasse 075

20160509085359_00001.jpg 20160509085359_00002.jpg 20160509085359_00003.jpg 20160509085359_00004.jpg 20160509085359_00005.jpg
20160509085359_00006.jpg 20160509085359_00007.jpg 20160509085359_00008.jpg 20160509085359_00009.jpg 20160509085359_00010.jpg
20160509085359_00011.jpg 20160509085359_00012.jpg 20160509085359_00013.jpg 20160509085359_00014.jpg 20160509085359_00015.jpg
20160509085359_00016.jpg 20160509085359_00017.jpg 20160509085359_00018.jpg 20160509085359_00019.jpg 20160509085359_00020.jpg
20160509085359_00021.jpg 20160509085359_00022.jpg 20160509085359_00023.jpg 20160509085359_00024.jpg 20160509085359_00025.jpg
20160509085359_00026.jpg 20160509085359_00027.jpg 20160509085359_00028.jpg 20160509085359_00029.jpg 20160509085359_00030.jpg
20160509085359_00031.jpg 20160509085359_00032.jpg 20160509085359_00033.jpg 20160509085359_00034.jpg 20160509085359_00035.jpg
20160509085359_00036.jpg