088 - 020 - 1922

Mpr nr. A088020
Dato : 19220907
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler har forespurgt efter hvilke regler, der gives nedslag i patientbetalingen til uformuende patienter... Når han indlægges for offentlig regning, og når han nydende medlem af statsanerkendt sygekasse. Udenfor disse tilfælde behandles en patient, der har ophold på III forplejningsklasse, også for nedsat betaling, når der søges derom, og som regel når han opfylder de for uformuende sygekassemedlemmer til enhver tid gældende bestemmelser for optagelse som medlem, men der tages i hvert tilfælde skønsomt hensyn til de foreliggende forhold, såsom udsigten til helbredelse og til en forsørgerpligt overfor andre der påhviler ham.

 

Kasse 088

20160627085510_00001.jpg 20160627085510_00002.jpg 20160627085510_00003.jpg 20160627085510_00004.jpg 20160627085510_00005.jpg
20160627085510_00006.jpg 20160627085510_00007.jpg 20160627085510_00008.jpg 20160627085510_00009.jpg 20160627085510_00010.jpg
20160627085510_00011.jpg 20160627085510_00012.jpg 20160627085510_00013.jpg 20160627085510_00014.jpg 20160627085510_00015.jpg
20160627085510_00016.jpg 20160627085510_00017.jpg 20160627085510_00018.jpg 20160627085510_00019.jpg 20160627085510_00020.jpg
20160627085510_00021.jpg 20160627085510_00022.jpg