088 - 039 - 1922

Mpr nr. A088039
Dato : 19230228
Forfatter:Erhardi, grosserer kul
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Der indhentes tilbud på kul. Grosserer Erhardi Århus klager over, at der ikke har været offentlig licitation, men hospitalet anfører, at licitationen har været annonceret i lokale aviser.

 

Kasse 088

20160621080416_00001.jpg 20160621080416_00002.jpg 20160621080416_00003.jpg 20160621080416_00004.jpg 20160621080416_00005.jpg
20160621080416_00006.jpg 20160621080416_00007.jpg 20160621080416_00008.jpg 20160621080416_00009.jpg 20160621080416_00010.jpg
20160621080416_00011.jpg 20160621080416_00012.jpg 20160621080416_00013.jpg 20160621080416_00014.jpg 20160621080416_00015.jpg
20160621080416_00016.jpg 20160621080416_00017.jpg 20160621080416_00018.jpg 20160621080416_00019.jpg 20160621080416_00020.jpg
20160621080416_00021.jpg 20160621080416_00022.jpg 20160621080416_00023.jpg