102 - 039 - 1852

Mpr nr. A102039
Dato : 18520824
Forfatter:Hans, Jepsen.
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Hans Jepsen ønskes optaget, idet han i krigsåret 1849 blev mishandlet af en fjentlig patrujle, der ville have ham til røbe de danske styrkers position. Efter dette kom han grædende hjem, men flygtede igen i 8 dage fra hjemmet, hvor man intet hørte til ham. Han har ikke kunnet optages på andre daareanstalter på grund af pladsmangel. Han afvises herfra på grund af sygdommens varighed, og man anbefaler, at han indlægges på Ribe Dåreanstalt

 

Kasse 102

20150814085929_00001.jpg 20150814085929_00002.jpg 20150814085929_00003.jpg 20150814085929_00004.jpg 20150814085929_00005.jpg
20150814085929_00006.jpg 20150814085929_00007.jpg 20150814085929_00008.jpg 20150814085929_00009.jpg 20150814085929_00010.jpg
20150814085929_00011.jpg