Kasse 102 1852

Mpr nr. A102001
Dato : 18521022
Forfatter:Nielsen, Mikkel Jensdatter, Mariane, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Mikkel Nielsen, Badestuegade 243, Århus, ansøger om at få sin hustru, Mariane Jensdatter optaget på helbredelsesanstalten

Mpr nr. A102002
Dato : 18521022
Forfatter:Nielsen, Adam Frederiksen, Niels
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Adam Nielsen, søn af Niels Frederiksen i Jellinge, ønskes optaget. Han er indlagt i Ribe daareanstalt

   

102-001 og 002

Mpr nr. A102003
Dato : 18521025
Forfatter:Mortensen, Niels, husmand Regensburg, distiktslæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Husmand Niels Mortensen, Voerladegård, ønskes indlagt af sognepræsten, distiktslæge Regensburg, Skanderborg, mener ikke, der er udsigt til helbredelse

   

102-003

Mpr nr. A102004
Dato : 18521028
Forfatter:Laridsdatter, Maren Cathrine, tjenstepige
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Tjenestepigen Maren Cathrine Lauridsdatter, Sædding, ønskes optaget, hun udskrives igen i 1854 uden at være helbredet

   

102-004

Mpr nr. A102005
Dato : 18521105
Forfatter:Koefoed, fhv møller
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Fhv. møller Koefoed, Tørslev sogn, Hjørring amt, er domsanbragt for overfald på sognefogeden og indsat i Sæby arrest. Han er farlig for den offentlige sikkerhed og skal være under stadigt tilsyn. han ønskes indlagt her. Han kan dog ikke optages på grund af sygedommens varighed, over 2 år

Mpr nr. A102006
Dato : 18520426
Forfatter:Madam Tolstrup, præsteenke
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Præsteenke, Madam Tolstrup, Brørup, ønskes optaget. Hun har kaution til optagelse på 2. klasse. Hun har to umyndige børn. Hun bliver tilsyneladende optaget

   

102-005 og 006

Mpr nr. A102007
Dato : 18521116
Forfatter:Sevel, Pastor Nielsdatter, Ane Cathrine, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Pastor Sevel, Skovby pr. Frijsenborg, anmoder om, at Ane Cathrine Nielsdatter kan blive optaget, hvilket sker hun udskrives som helbredt året efter, udskrivningsbrev foreligger, til en simpel condition på landet, hun har igen omløb i hovedet, men er trofast og villig. Hun afhentes efter anmodning fra Selmer mod kuskens kvittering for tøj og overskydende penge for behandlingen, der for de første 3 måneder har vret gratis

Mpr nr. A102008
Dato : 18521116
Forfatter:Spreckelsen, Th v Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Th. v. Spreckelsen får sin søn optaget. I 1855 bliver han udskrevet til plejefamilie i Nr. Sundby, men efter han har været i pleje hos 2 familier, viser det sig, at han ikke egner sig til dette, og man ansøger igen for at få ham optaget her eller efter Selmers anbefaling i Slesvig. Han er indlagt på 1. klasse

   

102-007 og 008

Mpr nr. A102009
Dato : 18520831
Forfatter:Bjerre, Else Pedersdatter
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Else Pedersdatter Bjerre ønskes optaget, men man får afslag, da sygedommen allerede var fuldt udviklet i 1849

Mpr nr. A102010
Dato : 18521118
Forfatter:Jacobsen, Peter, skomagersvend Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Skomagersvend Peter Jacobsen, Horsens, bliver indlagt med 3 månders fri behandling og forplejning på Horsens Fattigdomskommissions foranledning og regning. Han bliver fulgt til hospitalet af en politibetjent, der ved porten afkræves 2 skilling af portneren. Kommissionen skriver til Selmer, om portneren er berettiget til at opkræve sådan en afgift, Pt bliver udskrevet i 1853, men bliver ikke hentet, hvorefter man retter ny henvendelse til Horsens. Han er rask og deltager i arbejdet på hospitalet og har lyst til at arbejde i sit fag

   

102-009 og 010

Mpr nr. A102011
Dato : 18521128
Forfatter:Thyregod, Ellen Marie Jørgensen, skolelærer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Ellen Marie Thyregod gift med skolelærer Jørgensen, Virklund, bliver syg efter nedkomst. Efter råd anbringes hun i afsylet, hvor hun er indlagt for fuld betaling på 3. klasse. Senere søger Jørgensen om nedsættelse af betalingen, for han har anvendt sin formue til indretning af skolelærerboligen. Konen bliver efter hans eget valg udskrevet i 1853, men Selmer advarer imod denne tidlige udskrivning, da dette kunne føre til tilbagefald. Jørgensen henter hende dog med den begrundelse at der er kolera på egnen, og han vil gerne have hende hjem før smitten rammer asylet

Mpr nr. A102012
Dato : 18521123
Forfatter:Worsaae, Amtsforvalter Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Amtsforvalter Worsaae, Åbenrå, ansøger om Hans deprimerede kone kan optages i hospitalet. Kautionsbevis er vedlagt, men intet udskrivningsbrev. Tilsyneladende har efter eget skøn afleveret konen uden at afvente direktionens svar. Han er en gammel ungdomsven af Selmer

   

102-011 og 012

Mpr nr. A102013
Dato : 18521206
Forfatter:Krøger, Chrstian Edvard, apotekerlærling Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Krøger i Mariager får sin søn, apotekerlærling Christian Edvard Krøger, indlagt. I 1853 udskrives han idet han ikke har haft mindelser om sine krampeanfald eller sin sindsforvirring. Dog stoler Selmer ikke på, at han er rask, men han anbefaler alligevel at tage ham hjem, da der formodneligt ikke kan gøres mere

Mpr nr. A102014
Dato : 18521207
Forfatter:Graversen, Jacob, Boelsmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Boelsmand Jacob Graversen, Hammerum ønskes optaget i en helbredelsesanstalt til kur. Han udskrives som helbredet i 1855 og transpoteres med posten til Herning på Fattighusets regning

   

102-013 og 014

Mpr nr. A102015
Dato : 18521203
Forfatter:Nielsen, Søren Christensen, ungkarl
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Ungkarl Søren Christensen Nielsen indlægges mod nedsat betaling. I 1854 erklæres han for uhelbredlig, og direktionen ønsker ham afhentet på grund af pladsmangel. Han er oftest rolig, men kan slå og lejlighedsvis ustyrlig, men han kan formodentlig sættes i pleje et sted, hvor man er klar over hans egenskaber. Han bliver ikke afhentet af fattigdomskommissionen til tiden, hvorefter der sendes flere rykkerbreve

   

102-015

Mpr nr. A102016
Dato : 18521211
Forfatter:Nielsen, Inger Marie, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Inger Marie Nielsen skulle efter stiftamtets beslutning insættes i Randers daareanstalt, men der har endnu ikke været plads, hvorfor hun har haft frihed til at løbe rundt. Hun lider af hovmod og giftsyge, og man vil gerne have hende mildertidigt anbragt i asylet. Hun bliver optagen, og i 1866 foreligger en læeerklæring i forbindelse med hendes umyndiggørelse, hvorefter hun er udskrevet i 1853 som uhelbredet

Mpr nr. A102017
Dato : 18521214
Forfatter:Rasmussen, Knud
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Knud Rasmussen af Flensted, Skanderborg amt ønskes optaget. Han er blevet tiltagende deprimeret efter kærlighedssorger for 10 år siden, undertiden vrissen, men ikke voldelig. Han er ligeglad med klæder og penge

   

102-016 og 017

Mpr nr. A102018
Dato : 18521218
Forfatter:Alsing, Mathias Augustinus, stud.med og theologiæ
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. stud.med og theologiæ Mathias Augustinus Alsing bliver indlagt på grund af såvel somatiske som psykiske symptomer, han har været under behandling i længere tid og bliver slettet af lægerullen på grund af sindssygedom. Han bliver udskrevet til hjemmet som uhelbredet i 1855. Han er selvbebrejdende og depressiv, iflg. faderens oplysninger. I papirerne foreslåes det at han han vælger et mindre stillesiddende arbejde

   

102-018

Mpr nr. A102019
Dato : 18521221
Forfatter:Sørensen, S, gårdejer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Gårdejer S. Sørensen, Gylling, ønsker sin broder optaget i helbredelsesanstalten, men får afslag og gentager sin ansøgning 2 år senere

Mpr nr. A102020
Dato : 18521222
Forfatter:Jørgensdatter, Marethe Selmer, overlæge Stilling, pastor
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Marethe Jørgensdatter skal indlægges, idet sognerådsformanden skriver, at man er blevet besæret med hende. Hun er tilsyneladende deprimeret (grublende). Den 4. august 1853 skriver Selmer til pastor Stilling i Strelluf, at hun er rask, hvilket gør præsten glad, da han mener tilfældet kan give almuen på stedet et andet syn på helbredesanstalten. Hun skal hjemtages og hendes penge er stadig i behold. Hun skal sikkert arbejde som væver igen, hvilket hun også har gjort på asylet de seneste 6 uger. Hun skal dog ikke have stillesiddende arbejde, da hun kan falde tilbage i grublerier

   

102-019 og 020

Mpr nr. A102021
Dato : 18521227
Forfatter:Hansdatter, Maren Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Maren Hansdatter, Balle bedes optaget. Hun hjemsendes formentlig i 1860 som uhelbredet, men nogenlunde fredelig. Tidligere er begæret udskrevet af sine børn, men Selmer mener hun er urolig og plaget og hun kan være vrissen og trænger til fast pleje. Hun udskrives til sin broders hjem

   

102-021

Mpr nr. A102022
Dato : 18520601
Forfatter:Thordal, Jens, gårdejer Jensen, Jens Jensen, Johanne Christine, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Gårdejer Jens Thordal ansøger gennem præsten i Odense om, at hans to sindssyge børn, Jens Jensen og Johanne Christine Jensen bliver optagne i Helbredelsanstalten. De har begge i flere år trængt til pleje. Præsten anråder Selmer om at optage børnene. Igen yderligere oplysninger

Mpr nr. A102023
Dato : 18520306
Forfatter:Bjerrum, J L, sognepræst Bjerrum, Jens Hansen, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Sognepræst J.L. Bjerrum, Nørre Omme søger om at få sin sindssyge broder Jens Hansen Bjerrum optaget

   

102-022 og 023

Mpr nr. A102024
Dato : 18520607
Forfatter:Laursen, Christen Skytte
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Tjenstekarl Christen Skytte Laursen har fået et anfald, hvor han uafladelig syger og snakker og ikke er til at komme i kontakt med. Efter en 10 dages forløb forsvandt dette symptom of han blev rolig. Da han blev taget med i kirke følte han at alle uafladeligt så efter ham, og man ansøger nu fra Tvis-Nørrefelding sogn om at få ham optaget i helbredelsesanstalten

Mpr nr. A102025
Dato : 18520610
Forfatter:Thomsen, Mogens, husfæster Hansdatter, Ane Kirstine, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Husfæster i Tendrup, Hornslet sogn, Mogens Thomsens kone Ane Kirstine Hansdatter er sindssyg. Familien underholdes for tiden af fattigvæsnet, bl.a. 2 børn på 9 og 5 år. Hun begæres optaget i asylet

Mpr nr. A102026
Dato : 18520623
Forfatter:Mynster, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Forhenvrende amtsforvalter Mynster er indlagt i Slesvig, men det er både hans eget og familiens ønske, at han bliver overført til en anden anstalt, hvilket man herved ansøger om. Selmers Svar er beskadiget

Mpr nr. A102027
Dato : 18520706
Forfatter:Chrestensen, Chresten, tjenestekarl
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. I Tvede sogn er man blevet besværet med en sindssyg tjenestekarl, Chresten Chrestensen Raabye, som idelig skal holdes i bevogtning, derfor ønsker man ham indlagt her

Mpr nr. A102028
Dato : 18520626
Forfatter:Huusbye, Jørgen Madsen, tjenstekarl
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Den sindssyge tjenstekarl Jørgen Madsen Huusbye ønskes optaget på forandledning af Huusbye sogn

   

102-024 til 028

Mpr nr. A102029
Dato : 18520707
Forfatter:Laursen, Jacob, gårdmand Jacobsen, Mads, patient Gleerup, distrikdlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Gårdmand Jacob Laursens søn Mads Jacobsen, ønskes optaget underskrevet af distrikslæge Gleerup

Mpr nr. A102030
Dato : 18520723
Forfatter:Olensen Hans, gårdmand Jensdatter, Johanne Marie,patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Gårdmand Hans Olesen ønsker sin kone Johanne Marie Jensdatter indlagt her, idet er ikke mulighed for hendes helbredelse i dåreanstalten i Ribe, hvor hun nu er indsat. Hun har dog været syg i nogle år, men sygdommen er tiltaget på det seneste, så der er blevet nøvendigt, at hun tager ophold udenfor hjemmet

Mpr nr. A102031
Dato : 18520718
Forfatter:Jensdatter, Mette Cathrine
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. En kvinde Mette Cathrine Jensdatter, i Ringkloster sogn, er periodisk manisk. Det ytrer sig ved, at hun bliver vild i øjnene og meget snakkende. Hun har engang været ustyrlig, så hun måtte indespærres. På det sidste lider hun af svimmelhed og har forsøgt at antænde ild. På helligdage indfinder hun sig i kirken og græder eller smelder alt efter, hvorledes prædiken gør intryk på hende. Hun har været sat i pleje hos noget familie, men er flygtet herfra

Mpr nr. A102032
Dato : 18520916
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. En 30 årig ung mand er bleven manisk. Han har for 6 år siden været indlagt i dårehospitalet i Odense og blev helbredet her. Et længere ophold i hjemmet vil sandsyneligvis gøre ham uhelbredelig, og da ser ikke er plads i Odense anmoder den praktiserende læge, at han må blive optaget her

Mpr nr. A102033
Dato : 18520803
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. En gårdmandssøn fra Ikast sogn ved Silkeborg har for 14 dage siden mistet forstandens brug, hvorfor man stiller foreskellige spørgsmål til Selmer om optagelse på asylet her

   

102-029 til 033

Mpr nr. A102034
Dato : 18551013
Forfatter:Therkelsen, Søren, købmand Jessen
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Købmand Søren Therkelsen, Horsens, broder er indlagt og der foreligger 2 breve om hans afhentning herfra, som bedes udsat med dage eller en uge. Brev til Jessen i Hornheim om patientens optagelse

   

102-034

Mpr nr. A102035
Dato : 18520811
Forfatter:Lilienskjold, Laurs
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: En Laurs Lilenskjold begæres indlagt. Vanskeligt læsbar

Mpr nr. A102036
Dato : 18520823
Forfatter:Fløjstrup, snedkermester
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Andragende far snedkermester Fløjstrup, Århus, om at få sin kone Ane optaget. Brev fra 1856, hvori hendes broder indvilliger i, at hente hende hjem igen. Uhelbredet?

Mpr nr. A102037
Dato : 18520823
Forfatter:Nielsen, Niels Offer, Gårdmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Gårdmand Niels Offer Nielsen kone er 49 år og lider af tiltagende sindsforvirring, hvorfor hun ønskes optaget på 3. klasse for nedsat betaling, da manden er uformuende

   

102-035 til 037

Mpr nr. A102038
Dato : 18520824
Forfatter:Bruun, N, bager Bruun, Nielssine Marie, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Forhenværende bager N Bruuns datter, Nielssine Marie Bruun, 19 år, har i 3 uger været under lægebehandling i Viborg, nu ønskes hun optaget for nedsat betaling og med 3 måneders frit ophold, hvilket hun bliver. I maj 53 udskrives hun som helbredt, men faderen ønsker hun skal blive endnu en måned, da man endnu ikke har fundet en bestilling til hende, dette vil Selmer dog ikke, da han siger at raske ptt skal udskrives prompte, og det vil være bedst for hende, hvis hun søger plads fra Viborg og ikke fra asylet

   

102-038

Mpr nr. A102039
Dato : 18520824
Forfatter:Hans, Jepsen.
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Hans Jepsen ønskes optaget, idet han i krigsåret 1849 blev mishandlet af en fjentlig patrujle, der ville have ham til røbe de danske styrkers position. Efter dette kom han grædende hjem, men flygtede igen i 8 dage fra hjemmet, hvor man intet hørte til ham. Han har ikke kunnet optages på andre daareanstalter på grund af pladsmangel. Han afvises herfra på grund af sygdommens varighed, og man anbefaler, at han indlægges på Ribe Dåreanstalt

   

102-039

Mpr nr. A102040
Dato : 18520827
Forfatter:Petersen, Christen, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Christen Petersen, Stouby ved Horsens ønskes optaget, men det afslåes, da sygedommen har varet i 3 år

Mpr nr. A102041
Dato : 18520825
Forfatter:Sophie, Marie, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Marie Sophie, enke efter H.H. Amnitzbøll, procurater i Randers er sindssyg, ønskes hun optaget

   

102-040 og 041

Mpr nr. A102043
Dato : 18520703
Forfatter:Mønsted, C, distikstlæge Ludwig, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Distrikslæge C. Mønsted, Samsø, ønsker sin søn Ludwig optaget på 2. forplejningsklasse. Der sker dog igen forandring i sønnes tilstand derved, hvorfor han i august 1853 atter udtages af anstalten og anbringes hos sin broder, som han i sygedommens tidlige fase har adlydt

   

102-043

Mpr nr. A102044
Forfatter:Offersen, Troels Troelsen, Knud, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Troels Offersen ønsker sin søn Knud Troelsen indlagt som farlig for sin familie og har dom fra overretten i Viborg for hans utilregnelighed. Sønnen får periodiske anfald af raseri forbundet med "Ligfald", hvilket i, papirerne udlægges som epilepsi, men også kan være almindelige besvimmelser i almuens sprogbrug. Af senere forklaringer fremgår det dog, at pt. lider af epileptiske anfald. Han bliver på hospitalet for det offentliges regning, da faderen skal sørge for endnu en værkbruden søn og andre børn. Moderen er død

 

102-044-1
102-044-2

102-044

Mpr nr. A102045
Dato : 18520830
Forfatter:Rasmusdatter, Maren
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Maren Rasmusdatter har mistet begge forældre, og som forældreløs overtager kommunen hendes forhold. Hun indlægges, men hjemtages igen af kommunen i 1854, da kommunen ikke mener sig i stand til at betale udgifterne for hendes ophold på anstalten

Mpr nr. A102046
Dato : 18520710
Forfatter:Melciorsen, Boline Nielsine Elisabeth, patient M, Boelsmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Boline Nielsine Elisabeth Melchiorsen, datter af boelsmand M. i Thofterup, der er 15 år gammel. ønskes optaget. Der foreligger en attest fra 1854, hvor hun beskrive som normalt rolig og stille, men med periodeske rasriparoxysmer, hvorunder hun slår, så hun skal skal til stadighed være under opsyn

   

102-045 og 046

Mpr nr. A102047
Dato : 18520902
Forfatter:Mller, Henritte, enkebispinde Mller, Kapellan Christian Frederik, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Enkebispinde Henriette Mller, Ribe ønsker sin søn Kapellan Christian Frederik Mller optaget i den 2. forplejningsklasse, hvilket han bliver. Han bliver udskrevet formentlig som uheldbredelig i 1855

Mpr nr. A102048
Dato : 18520902
Forfatter:Jeppesdatter, Maren, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Fattiglem Maren Jeppesdatter lider af sindssygedom, hvorfor sogneforstanderskabert ønsker hende indlagt på 3. forplejningsklasse. Hun udskrives som helbredet i 1853, men med bemærkning om muligheden for recidiv: Det understreges at hun den sidste tid har gået opsynet til hånde ved almindelig pigearbejde, men at hun er glemsom. Det er vanskeligt at finde arbejde til hende, da folk på egnen er bange for tilbagevenden af sygedommen

   

102-047 og 048

Mpr nr. A102049
Dato : 18520905
Forfatter:Nielsen, Laus, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Laus Nieksen, søn af smeden i Farre, bliver optaget. Senere ønsker man en farlighedsattest, men Selmer skriver, at vel er pt. stridbar og urenlig og til stor ulempe i anstalten, men ved fornuftig omgang kan han holdes i arbejde. Han bliver udskrevet i 1855 med samme beskivelse

   

102-049

Mpr nr. A102050
Dato : 18521010
Forfatter:Christensdatter, Karen, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Karen Christensdatter, hvis forsørgelse påhviler N og S Borre kommune i Ringkøbing amt, er blevet sindssyg og har været anmeldt til daareanstalten i Ribe, hvor der dog ikke var plads. Man henvender sig derfor til Århus og ønsker hende anbragt i 3. klasse. Hendes formue vil gå til forberedelser og transport til anstalten, hvorfor kommunen garantere for opholdet. Hun udskrives som helbredet i 1853, men er dog ikke fuldt arbejdsdygtig, hvorfor det foreslåes, at man i sognet finder et syarbejde eller lignende. Hendes hjemmetransport bliver udsat på grund af den kolde vinter

Mpr nr. A102051

   

102-050 og 051

Mpr nr. A102053
Dato : 18520910
Forfatter:Jensen, Bertel Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Bertel Jensen indlægges for Skive kommunekasses regning på 3. klasse og udskrives efter kommunes ønske i 1853. Han skal køre med postvogn til Ålborg, hvorfra sognemændene må foranledige ham hentet. han har genvundet sit helbred så vidt, at Selmer mener, at han kan forlade anstalten

Mpr nr. A102054
Dato : 18520913
Forfatter:Hevning, Jens Sørensen
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Jens Sørensen Hevning bliver indlagt for fattigvæsnet i rsteds regning. Han udskrives i 1853 og afhentes af en gårdmand fra hans Hjemby

   

102-053 og 054

Mpr nr. A102055
Dato : 18520913
Forfatter:Sundby, Poul Poulsen, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Tømmerby sogn, Thisted amt ønsker Poul Poulsen Sundby, kaldet Dybdal, optaget. Han har deltaget i treårskrigen 1849-50 og er stedse mere blevet sær, hvilket dog ikke har haft indflydelse på hans tjenste som soldat. Han bliver indlagt og udskrives igen i 1856, han er uheldbredet, men der ikke plads til friske tilfælde på hospitalet

   

102-055

Mpr nr. A102056
Dato : 18520910
Forfatter:Jørgensdatter, Kirsten Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Husmandskonen Kirsten Jørgensdatter ønskes optaget. Hun er iflg. attest fra Selmer til fare for den offentlige sikkerhed, da hun undertiden overfalder folk. Endvidere er hun på grund af sin forvirring ikke i stand til at erkende ejendomsforhold. Hun forbliver på anstalten til sin død i 1874

 

102-056-1
102-056-2

102-056

Mpr nr. A102057
Dato : 1852
Forfatter:Christensdatter, Ane, patient Gielun, Poul Vidføre, husmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Ane Christensdatter, gift med husmand, Poul Vidføre Gielun i Højby sogn, bliver indlagt 52 år gammel for nedsat betaling

   

102-057

Mpr nr. A102058
Dato : 18520913
Forfatter:Jensdatter, Nelle Marie, patient Hellesen, Rudolph
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Nelle Marie Jensdatter af Ginnerup, gift med Rudolph Hellesen, bliver indlagt efter selvmordsforsøg. Hun udskrives i 1854 efter 2 års indlæggelse, hvor hun intet forsøg har gjort på at gentage selvmordsforsøget. Hun er egensindig og vanskelig at omgåes, men kan dog hjælpe til, da hun er arbejdsom og flittig

   

102-058

Mpr nr. A102059
Dato : 18520914
Forfatter:Olesen, Ane, patient Thusen, Ole
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Ane Olesen, 16 år, datter af Ole Thusen, Rude pr Saxild, bedes indlagt for nedsat betaling, da han har en ældre søn der også er lettere sindssyg, en stor familie med en svagelig kone og en gammel svirinde at forsøge

   

102-059

Mpr nr. A102060
Dato : 18520916
Forfatter:Madam Nielsen, hustru Nielsen, Thorkild, købmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Madam Nielsen gift med købmand Thorkild Nielsen, Agger pr. Thisted har siden 1850 været indlagt på Bidstrupgaard, men ønskes nu overflyttet til Jyske Asyl. Hun er i begyndelsen indlagt på 1. klasse, men efter mandens død, går hun ned i 2. klasse og derefter i 3. klasse på sognets regning, idet det ved mandens død visre sig , at hans udestående står hos uvederhæftige skylderne, hvorfor der ikke som først antaget bliver en arv til hendes fordel. I sagen foreligger et af de tildligste forykte kautionsbeviser, samt mange rykkerskrivelser, bl.a. til kautionister. I disse trues endog med patientens udskrivning

 

102-060-1
102-060-2
102-060-3
102-060-4
102-060-5
102-060-6

102-060

Mpr nr. A102061
Dato : 18520915
Forfatter:Bank, Maren Jensdatter
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Thyrsted-Uth sogneformandsskab ønsker Maren Jensdatter Bank indlagt, hvilket dog bliver afslået

Mpr nr. A102062
Dato : 18520921
Forfatter:Møller, Carl Frederik Joachim Olaus, cand.theol
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientforhold. cand.theol. Carl Frederik Joachim Olaus Møller indlægges, Men udtages atter af familien i 1853 som uhelbredet. I 1854 udstedes en lægeerklæring om hans sindstilstand ved udskrivelsen, lydende at han er forvirret og ude af stand til at varetage sine egne forretninger fornuftigt. Han inlogeres privat efter udskrivning

   

102-061 og 062

Mpr nr. A102063
Dato : 18521006
Forfatter:Pind, kasketmager Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Kasketmager Pind, Randers bliver indlagt på fattigkommissionens regning. men bliver atter udtaget af kommissionen i 1854. Imidlertid har hans kone efter forespørgsel hos Selmer indhentet støttet til et grundsalg

   

102-063

Mpr nr. A102064
Dato : 18520930
Forfatter:Poulsen, Skrædder
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Skrædder Poulsen, Horsens ønskes optaget. Der skal indhentes oplysninger fra Slesvig. Han er inden optagelsen behandlet med åreladning

Mpr nr. A102065
Dato : 18521001
Forfatter:Lange, Johan, Vinhandler Lange, Jacob Carl Wilhelm, premierløjnant af reserven
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Vinhandler Johan Lange, Hjørring, ønsker sin broder, premierløjnant af reserven Jacob Carl Wilhelm Lange indlagt, da han ikke længere kan styre ham i sit hus, hvor han har haft ophold i trekvart år. Patienten ønskes optaget på 2. forplejningsklasse

   

102-064 og 065

Mpr nr. A102066
Dato : 18520925
Forfatter:Bach, Vissing, skolelærer og kirkesanger Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Skolelærer og kirkesanger Bach, Vissing, hvis kone er deprimeret og sær og vanskelig at omgåes, ønsker hende optaget på Helbredelsesanstalten, hvilket hun også bliver. Først på 3 måneders prøve for fuld betaling på 3. klasse, derefter for en periode af 2 år på nedsat betaling på grund af mandens ringe formueomstændigheder. Hun udskrives til hjemmet som helbredt i 1854, dog først efter at der i justitsministeriet er søgt om forlænget ophold. Selmer skriver i anledning af udskrivelsen, at hun er mindre svær at omgåes og nok kan haves i privat hjem, når hun omgåes med omtanke

 

102-066-1
102-066-2
102-066-3

102-066

Mpr nr. A102067
Dato : 18521006
Forfatter:Boesen, C V, sognepræst Boesen, Sofie, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Sognepræst C V Boesen, Mariager, ønsker sin kone, Sofie Boesen, indlagt på 2. forplejningklasse. Ifølge lægeerklæringen er hun meget støjende og iturivende, med enkelte rolige perioder

Mpr nr. A102068
Dato : 18521007
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Sinding, Ebeltoft, hvis datter har været indlagt på Sct. Hans ønsker hende indlagt her, da hun er udskreven derfra. Man afslår, fordi hun har været syg i 19 år, altså ikke under 2 år som anført i regulativet

   

102-067 og 068

Mpr nr. A102069
Dato : 18520910
Forfatter:Nellemann, Proprietær Hybhoff, Jacob, student Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Proprietær Nellemann, Allingskovgaard pr. Viborg ønsker sin svoger, student Jacob Hybhoff indlagt på 3. klasse, men Selmer anbefaler, at han indlægges på 2. klasse. Udtages igen som uhelbredt, men er efter Selmers erklæring rolig og omgængelig

   

102-069

Mpr nr. A102070
Dato : 18521008
Forfatter:Mathiasdatter, Mariane Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Mariane Mathiasdatter fra Vestertørslev ved Mariager bliver indlagt på forældrenes anledning. De er uformuende aftægtsfolk, der just har afhændet fæstegården, fordi ikke kunne få det til at løbe rundt. Pigen bliver indlagt for nedsat betaling, 50 Rbd. årligt. I anledning af hendes evt. udskrivelse i 1854, skriver Selmer, at hun er rolig, meget urenlig, og hun beviliges ophold til 1856, da hun hentes hjem af faderen

   

102-070

Mpr nr. A102071
Dato : 18521003
Forfatter:Søndergaard, Peder Jensen Christensdatter, Ane, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Peder Jensen Søndergaards hustru, Ane Christensdatter, af Kaattrup By pr. Asferg ønskes indlagt, men hun afvises, da sygedommen har varet en 4 - 5 år

Mpr nr. A102072
Dato : 18521013
Forfatter:Refsgaard, Ingvar Henrik Severin, patient Refsgaard, Søren, fader Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Ingvar Henrik Severin Refsgaard, der er 15 år gammel, bliver på sin fars anledning, Søren Refsgaard, indlagt på 2. forpjelningsklasse. Drengen har frekventeret på latinskolen i Viborg, men er bleven stedse mere nedtrykt. I anledning af hans udskrivelse skriver Selmer i 1856, at vedkommende er rolig for det meste, man har udbrud, hvor han søger at tilføje andre skade. Han anbefaldes sat i kost hos fremmede

   

102-071 og 072

Mpr nr. A102073
Dato : 18660112
Forfatter:Kristensen, Hedevig, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Hedevig Kristensen, præstedatter indlægges på sin faders anledning i 1852. Hun er forsat på anstalten til 1884. Hun er indlagt på 2. forplejningsklasse. Ifølge lægeerklæring fra 1878 er hun i høj grad sindsforvirret og sløv. Hun bliver formentlig begravet på asylets kirkegård, da der foreligger et telegram fra søsteren, om at hun gerne ville have begravelsen udsat nogle dage, for at hun kan deltage

 

102-073-1
102-073-2
102-073-3
102-073-4

102-073