102 - 043 - 1852

Mpr nr. A102043
Dato : 18520703
Forfatter:Mønsted, C, distikstlæge Ludwig, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Distrikslæge C. Mønsted, Samsø, ønsker sin søn Ludwig optaget på 2. forplejningsklasse. Der sker dog igen forandring i sønnes tilstand derved, hvorfor han i august 1853 atter udtages af anstalten og anbringes hos sin broder, som han i sygedommens tidlige fase har adlydt

 

Kasse 102

20150813091506_00001.jpg 20150813091506_00002.jpg 20150813091506_00003.jpg 20150813091506_00004.jpg 20150813091506_00005.jpg
20150813091506_00006.jpg 20150813091506_00007.jpg 20150813091506_00008.jpg 20150813091506_00009.jpg 20150813091506_00010.jpg