104 - 089 til 093 - 1915

Mpr nr. A104089
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Størrelsen af tønder svineæden måles i dels i Viborg dels i Århus. Licitation over madaffaldet i Århus. Kalkulation af det medgåede foder til opfedning af grisene viser, at værdien af madaffaldet ikke er for højt sat.

Mpr nr. A104090
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Størrelsen af de anvendte tønder til madaffaldet. Kalkulation af forderprisen for opfedning af grisene giver en høj pris for madaffaldet. Følgelig giver landbruget ved hospitalet underskud

Mpr nr. A104091
Dato : 19160506
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse. Kommissionen af 1. marts 1915 holder møde den 16. maj kl. 10.30. Til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104092
Dato : 19161110
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Møde. Udsættelse af et møde, da hverken forstander Hauch eller forvalter Lund kan komme til det først berammede møde. Mødet finder sted den 20. november 1916.

Mpr nr. A104093
Dato : 19160501
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Møde. Det af kommissionen af 1. matrs 1915 nedsatte udvalg vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler holder møde den 15. maj kl 10.30. Udkast til udvalgs betænkning medsendes til forvalter Lund Århus

 

Kasse 104

20160726090850_00001.jpg 20160726090850_00002.jpg 20160726090850_00003.jpg 20160726090850_00004.jpg 20160726090850_00005.jpg
20160726090850_00006.jpg 20160726090850_00007.jpg 20160726090850_00008.jpg