Kasse 106  1847 til 1850

Mpr nr. A106001b
Dato : 18471117
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar
Tekst: Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol : Nr.4, side 4 Der blev taget Beslutning at lade Aarhus Stifts Tidende indføre en Bekjendtgjørelseom at der til Daareanstalten vilde være Brug for 40 Cubik Favne Kampsten af forskjellig Størrelse. Det var vel af Commisionen paatænkt at skaffe det fornødne Quantum af dette Materiale ved Licitation, men efterat man havde talt med Bygningskyndige Folk om denne Gjenstand, troede Man at burde opgjive denne Idee og at foretrække at indledige til Saadan Leverance verd en Bekjendtgjørelse i Avisen, - Et Avertissement overensstemmende med det under Nr. 4 fremlagte Concept blev udfærdiget og udgiveren af Aarhus Avis anmodet om at optage samme i Avisen.

Mpr nr. A106001a
Dato : 1847
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar
Tekst: Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol : Nr.3, side 4 Det blev derfor vedtaget at lade en Stenkiste opføre over Bækken, der løber ved den Nordvestlige Grænse af Anstaltens Grund, der hvor den overskjærer den Vei der fører fra det (ved(?)) Lodden Nr. 72 værende Hus til Veilby By. Det blev dernæst besluttet at antage en Opsynsmand som i Vinterens løb kunde føre det fornødne tilsyn med Anstaltens Ejendom og navnlig det paa samme værende Krat. Som Saadan engagerede Commisionen Martin Steenberg, der bor i et Huus, som er opførtr paa den til Anstalten grænsende lod Nr. 24 og blev enig om for dette hverv at indbringe ham en Maandelig Betaling af 5 Rbd. Det fornødne derom blev udfærdiget til Steenberg, overensstemmende med den til Protokollen under Nr. 3 fremlagte Concept Nr 3.

Mpr nr. A106001
Dato : 1847
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar
Tekst: C I.a. Bekjendtgørelser angaaende leverancer af bygningsmaterialer mm i slutningen af 1847. 10 akter bl.a. ang muresand og kalkmørtel. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr.3, 4, 12, 37, 13, 14.

 

    106-001

Mpr nr. A106002
Dato : 18480215
Forfatter:Stilet til Simony
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C.I.b. Tilbud om bygningsmaterialer, indkomne efterbekjendtgørtelserne desangaaednde sidst i 1847. 16 tilbud i lægget, Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: nr: 26a - h, 27a-c, 30, 28, 29.

 

    106-002

Mpr nr. A106003
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C.I.c. Korrespondence fra begyndelsen af 1848 angaaende tilbuddende om leverancer af bygningsmaterialer samt jordarbejder. 21 breve og noter i 10 anliggender. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 31, 32, 33, 38, 39, 61, 67, 40, 40b, 50, 57, 41, 44, 52, 55, 64d, 64c, 122,, 136.

 

    106-003

Mpr nr. A106004
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C-II Grundsten, Sokkelsten , Mursand.

    106-004

Mpr nr. A106005
Dato : 1848
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C-II.a. Leverancer af Grundsten, Sokkelsten , Mursand. 1848 - 49 20 breve og noter i lægget. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: nr: 53, 51, 120, 126, 121, 129, 136, 137, 146, 149, 154, 174, 164.

 

    106-005

Mpr nr. A106006
Dato : 18491119
Forfatter:Friis Dahl , Selmer m.fl.
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: C.II.b. Vedrørende Licitationen af 19 novbr. 1849 over Kampesten, sokkelsten og mursand. 22 breve og noter Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 311, 180, 169, 191, 185, 189, 198, 206, 210, 211, 212, 228, 224, 240, 251.

 

    106-006

Mpr nr. A106007
Dato : 18481020
Forfatter:Kramer , Simony, Goldsmidt Bindesböll m.fl
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C. III Leverancer af Kalk og cement. 33 breve og noter Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 76, 107, 95, 108, 153, 155, 160, 171, 195, 218, 208, 206, 256, 305, 327, 322, 331, 328, 330, 358, 469, 485, 712, 745.

 

    106-007

Mpr nr. Mpr nr. A106008
Dato : 1849
Forfatter:Simony, Selmer, Goldsmith, Bindesböll m.fl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C. IV Mursten og tagsten . (udenfor licitationen) 106008a: Vedr. anskaffelse af mursten. 68 breve og noter Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 71, 109, 74, 94, 117, 139, 142, 204, 320, 329, 333, 341, 351, 352, 363, 358, 385, 401, 420, 449, 435, 435b, 436, 445, 475, 485, 594, 6+03, 595, 650, 651, 653, 656, 731, 735 106008b: Anskaffelsen af Teglsten. 26 breve og noter, bl.a. et fragtbrev. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 141, 148, 382, 392, 417, 402, 397, 393, 404, 416, 562, 565, 583, 619.

 

   

106-008-1

106-008-2

Mpr nr. A106009
Dato : 18490310
Forfatter:Friis, Steenberg m. fl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C-V. Til Kontrol med leverancer af Mursten og teglsten. Ca. 325 breve, kviteringer for levering, sammentællinger mm. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 88 89 97 96 98 105 110 111 113 114 115 116 138 145 151 156 162 166 167 143 175 176 177 168 183 184 190 192 193 196 203 201 213 222 223 239 241 247 249 250 257 266 267 268 269 277 282 293 299 303 307 321 324 338 339 340 347 350 351 355b 356b 377 378 383 387 389 395 399 406 410 412 423 429 435 438 441 442 446 464 465 466 467 478 481 487 490 491 494 507 516 517 518 520 521 530 - 533 538 539 548 551 558 562 563 574 575 581 582 609 611 612 613 652 658. Dokumenter mangler i kassen.

Mpr nr. A106010
Dato : 18490219
Forfatter:Simony, friis Selmer, dahl m.fl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C-VI I anledning af Murstens og tømmertransporten fra Århus til Byggepladsen.. 106010a: Brev med Conditioner i 9 §§ underskrevet af Friis Semer og Simony til Dahl 106010b: 1849 0214... Udkast Licitation, og bud - 7 akter Derudover 10 breve og noter. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 60, 86, 87, 87a, 87b, 161, 309, 225, 349, 472, 510, 546, 513, 557.

 

    106-009-010

Mpr nr. A106011
Dato : 18490825
Forfatter:Friis, Dahl , Simony
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C- VII Vedrørende Opførelsen af Contor og Kjøkkenbygningen. 31 breve og skrivelser. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 130, 135, 133, 144, 152, 178, 179, 170, 182, 205, 214, 236, 262, 278, 303, 312, 325, 354, 360, 361, 362, 396, 419, 480, 553a, 584.

 

    106-011

Mpr nr. A106012
Dato : 18500517
Forfatter:Brorson , Friis , Bindesböll m.fl
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C-VIII Licitation over tømmermaterialer (til Hovedbygningen. 106012a: Udskrift af Herredets Auktionsprotokol Opgørelse af tilbud og nogle af dem. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 270, 271, 272, 275, 273, 274 a-b, 280, 287.

 

    106-012